Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole wewnętrzne 2022

ZMIANA PLANU KONTROLI URZEDU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2022
Lp. Jednostka
 kontrolowana
Zakres kontroli Termin
 kontroli
1. Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 styczeń
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 luty
3. Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia  prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 luty / marzec
4. Inspektor ds. planowania przestrzennego kontrola terminowości realizacji zadań na stanowisku czerwiec
5. Referat Rozwoju Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  kontrola terminowości realizacji zadań w referacie czerwiec
6. Gminny Żłobek w Dobrodzieniu Gospodarka finansowa i organizacyjna w  II półroczu 2021, w szczególności:
- realizacja zaleceń pokontrolnych ,
- zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi,
- prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową  sprawozdań budżetowych
-wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych
październik
7. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności:
- realizacja zaleceń pokontrolnych ,
- zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi,
- prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową  sprawozdań budżetowych
-wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych
październik
8. Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu wykonanie zaleceń pokontrolnych,
prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021
wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne
listopad / grudzień
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach realizacja zaleceń pokontrolnych grudzień

 PDFZmiana planu kontroli na 2022.pdf (203,30KB)

 

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2022
Lp. Jednostka
kontrolowana
Zakres kontroli Termin
kontroli
1. Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 styczeń
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 luty
3. Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 luty / marzec
4. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności:
- realizacja zaleceń pokontrolnych ,
- zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi,
- prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych
-wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych
czerwiec
5. Gminny Żłobek w Dobrodzieniu Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności:
- realizacja zaleceń pokontrolnych ,
- zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi,
- prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych
-wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych
lipiec
6. Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu realizacja zaleceń pokontrolnych wrzesień
7. Szkoła Podstawowa w Szemrowicach realizacja zaleceń pokontrolnych wrzesień
8. Szkoła Podstawowa w Turzy realizacja zaleceń pokontrolnych wrzesień
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach realizacja zaleceń pokontrolnych październik
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu wykonanie zaleceń pokontrolnych,
prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021
październik / listopad
11. Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu wykonanie zaleceń pokontrolnych,
prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021
wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne
listopad / grudzień

PDFPlan Kontroli na 2022.pdf (210,33KB)