Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2002 rok

 • PDFUchwała Nr IV 27 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IV 26 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III 20 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III 17 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

 

 

 • PDFUchwała Nr III 15 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III 14 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr III 13 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr II 7 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/02 z dnia 4 października 2002 roku w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XLI 268 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XLI 266 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 października 2002 roku w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XLI 265 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII?145/2000 z dnia 09 października 2000r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XLI 261 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 października 2002 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych

 

 • PDFUchwała Nr XL 260 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 września 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XL 257 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 września 2002 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXIX 256 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia flagi, banneru i pieczęci z wizerunkiem herbu Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 252 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały z dnia 28.02.1997r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.09.1997r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/207/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10.1998r., Uchwała Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10.1998r., Uchwałą Nr IX/63/99 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 01.06.1999r., Uchwałą Nr XIX/120/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31.05.2000r. oraz Uchwała Nr XXIX/197/01 Tady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 27.06.2002r.

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 248 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M/G1 dla części gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 240 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/225/2002 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22.02.2002r. w sprawie uchwalenia programu o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 do 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 230 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 225 2002.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 do 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  20-03-2012 09:16
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  20-03-2012 09:59
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4166
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl