Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Żubr Księży Las"

Dobrodzień, dnia 21.12.2021 r.

GK.6151.20.2021

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 37 w sezonie 2021/ 2022 w miesiącu styczniu.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie ,,Żubr Księży Las”.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce polowania

Uwagi

1.

02.01.2022

08:00 – 15:30

cały obwód 37

polowanie na :

dziki i zwierzyna płowa

2.

08.01.2022

08:00 – 15:30

cały obwód 37

3.

09.01.2022

08:00 – 15:30

cały obwód 37

4.

15.01.2022

08:00 – 15:30

cały obwód 37

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Żubr Księży Las.pdf