Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIV/331/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXIV/331/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIV 331 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIV/331/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (16:02)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Jacek Skibe, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Jerzy Proft, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Joachim Wloczyk