Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 25 listopada 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Posiedzenie rozpoczęto 25-11-2021 o godz. 14:08, a zakończono o godz. 14:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków:

1. Jacek Skibe

2. Piotr Kapela

3. Jerzy Proft

4. Gabriel Kukowka

5. Krzysztof Bula

6. Damian Karpinski

7. Rajmund Lichota

8. Robert Kobus

9. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Punkt 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Głosowanie w sprawie przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Tomasz Miazga, Radosław Zając

Punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Przewodniczący Komisji przedstawił zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXII/315/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Tomasz Miazga, Radosław Zając

Punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

1. Tomasz Miazga

Przewodniczący Komisji przedstawił zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXII/314/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zastępca Burmistrza przypomniał, że w miesiącu lipcu bieżącego roku Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu. Od tego czasu toczyły się rozmowy, negocjacje, które nie zostały zakończone. Spółka, która miała powstać
w Lublińcu jest na etapie negocjacji.

Prowadzono rozmowy na terenie województwa opolskiego – Kluczbork zaprosił nas przedstawicieli gminy Dobrodzień do rozmów. W toku prac podjęto decyzję, by cały obszar SIM w Kluczborku włączyć do prac w Nysie. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta w poniedziałek nastąpi podpisanie aktu notarialnego odnośnie powołania SIM Opolskie z siedzibą w Nysie.

W ramach SIM mają powstawać mieszkania na wynajem, przeznaczone szczególnie dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. Będzie możliwy najem z dojściem do własności.

Radny Damian Karpinski zapytał czy jako udziałowcy gmina może nadzorować działalność spółki?

Zastępca Burmistrza poinformował, że najważniejsze decyzje będzie podejmować zgromadzenie wspólników oraz że z gminy Olesno, Kluczbork i Dobrodzień będzie 1 przedstawiciel do Rady Nadzorczej, który będzie odpowiadał za interesy tych trzech gmin.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień
w 2021 roku.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że z uwagi na duże wykorzystanie środków w programie istnieje ryzyko, że zabraknie środków do końca roku, dlatego należy zwiększyć ilość środków.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

1. Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania – kwota 1.500,00 zł.

2. Przenosi się 2.000,00 zł z wydatków na zakupy dla OSP na dotację dla OSP Bzinica Stara na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

3. Zwiększa się środki na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej o 10.000,00 zł .

4. Zwiększa się środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o 5.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z gospodarkę komunalną o 12.500,00 zł

5. Przenosi się 3.900,00 zł w ramach planu PSP Pludry z wynagrodzeń w świetlicy na zakupy materiałów i wyposażenia w szkole.

6. Zmniejsza się nakłady w 2021r. na budowę przejść dla pieszych o 30.000,00 zł

7. Wprowadza się 1.000,00 zł na nakłady zadania Przebudowy ul. Ks. Gładysza wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysu oświetlenia.

8. Zmienia się nazwę zadania „Wniesienie wkładu do spółki SIM Śląsk Północ” na „Wniesienie wkładu do spółki SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie”

Projekty uchwał poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Przewodniczący Komisji zapytał czy jest już informacja w sprawie zakupu transportu dla ZGKiM w Dobrodzieniu.

Burmistrz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisji były dwa wnioski o remont i zabezpieczenie środków oraz o zakup autobusu. Uważa, że zakup autobusu nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż koszty zostaną wliczone w wozokilometr.

Poinformował, że jutro odbędzie się spotkanie z dyrektorem ZGKiM na którym zostanie omówiona sprawa transportu publicznego oraz dotacji.

Odbędzie się spotkanie z prywatnym przewoźnikiem w sprawie przyjęcia obsługi Gminy Dobrodzień w realizacji transportu publicznego.

Burmistrz chce rozmawiać z dyrektorem na temat konsekwencji rezygnacji z transportu publicznego. Jest kupiony samochód ze środków dotacji i Burmistrz zastanawia się czy będzie możliwa dzierżawa.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Burmistrz stwierdził, że można samochód wynająć a teraz wynika, że to dyrektor będzie decydował.

Burmistrz wyjaśnił, że przed podjęciem ostatecznej decyzji che rozeznać temat i zorientować się jakie będą tego konsekwencje.

Przewodniczący Komisji zapytał czy dyrektor określił się jednoznacznie, by nie zmienił decyzji, gdyż wiąże się to z zabezpieczeniem środków. Dyrektor rezygnując z kursów ogranicza transport.

Poprosił, by na posiedzeniu Komisji , która odbędzie się w dniu 6 grudnia, burmistrz przedstawił informacje w tej sprawie.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że rezygnując z zakupu autobusu należy sprawdzić czy jest to bardziej ekonomiczne. Radny chce znać stawki przewoźników prywatnych i ZGKiM, Uważa, że ekonomia powinna przemawiać za podjętą decyzją.

Prosi o informację czy ktoś z prywatnych przewoźników jest zainteresowany przejęciem transportu publicznego.

Burmistrz wyjaśnił, że w prowadzonych rozmowach zawsze brany jest pod uwagę aspekt ekonomiczny, który odgrywa ważną rolę. Ale za istotne uznał również możliwość utrzymania przewozów w ZGKiM, by utrzymać konkurencję na rynku.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 25 listopada 2021.pdf (1,36MB)