Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 2003 rok

 • PDFUchwała Nr XIII 102 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. oraz uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r. i uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XIII 100 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

 

 • PDFUchwała Nr XIII 99 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

 

 • PDFUchwała Nr XIII 97 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIII 96 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIII 95 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 • PDFUchwała Nr XIII 94 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr XIII 91 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Zwóz i Szemrowice

 

 • PDFUchwała Nr XIII 90 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Filianych w Główczycach i Bzinicy Starej

 

 • PDFUchwała Nr XII 88 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XII 83 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2003 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy wykonywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Dobrodzieniu na dożywianie uczniów

 

 • PDFUchwała Nr XII 81 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2003 roku w sprawie ustalenia i przyjęcia do realizacji "Programu racjonalizacji sieci szkół w gminie Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XI 79 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Główczycach, Bzinicy Starej i likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz Przedszkoli Samorządowych w Główczycach i Bzinicy Starej

 

 • PDFUchwała Nr XI 75 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. oraz Uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XI 74 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/173/01 z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XI 73 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXiXX/189/2001 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie regulaminów określających wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania tych dodatków

 

 • PDFUchwała Nr X 72 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr X 68 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr X 67 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 59 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/3 dla części gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 57 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

 

 • PDFUchwała Nr VIII 56 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VIII 54 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/187/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VIII 51 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną z zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 • PDFUchwała Nr VIII 49 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VIII 48 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VII 46 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie rozwiązania Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Główczycach, Bzinicy Starej i likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz Przedszkoli Samorządowych w Główczycach i Bzinicy Starej

 

 • PDFUchwała Nr VII 44 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 28 2003.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Główczycach, Bzinicy Starej i zamiaru likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz Przedszkoli Samorzadowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz oddziału zamiejscowego przedszkola w Ligocie Dobrodzieńskiej