Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie Dzik w Dobrodzieniu

Dobrodzień, dnia 01.12.2021 r.

GK.6151.17.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 137 OP w sezonie 2021/ 2022.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie ,,Dzik” w Dobrodzieniu.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce polowania

Uwagi

1.

04.09.2021

14:00 (rozpoczęcie)

Bąki, Gwoździany

Polowanie na : kaczki, gęsi, łyski

2.

13.11.2021

9:00 – 15:00

rejon obwodu 137 OP

polowanie dodatkowe

3.

14.11.2021

9:00 – 15:00

Gajdy

Polowanie na : płowa, dziki, drapieżniki

4.

28.11.2021

9:00 – 15:00

Hadasiki

Polowanie na : płowa, dziki, drapieżniki

5.

12.12.2021

9:00 – 15:00

Skrzydłowice, Łagiewniki

Polowanie na : zające, drapieżniki

6.

18.12.2021

9:00 – 15:00

Bąki, Gosławice

Polowanie na : płowa, dziki, drapieżniki

7.

09.01.2022

9:00 – 15:00

Stawy Skrzydłowice

Polowanie na : płowa, dziki, drapieżniki

8.

16.01.2022

9:00 – 15:00

teren do dyspozycji zarządu

Polowanie na : płowa, dziki, drapieżniki

9.

06.02.2022

9:00 – 15:00

Bąki

Polowanie na : bażanty, drapieżniki

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie Dzik w Dobrodzieniu.pdf