Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie "Bór” w Kośmidrach

Dobrodzień, dnia 01.12.2021 r.

GK.6151.16.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 61 w sezonie 2021/ 2022.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie ,,Bór” w Kośmidrach.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce polowania

Uwagi

1.

10.10.2021

9:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : bażanty, kaczki, dziki, drapieżniki

2.

24.10.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Piotrowina

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

3.

06.11.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

4.

07.11.2021

10:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : bażanty, kaczki, dziki, drapieżniki

5.

14.11.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Koszwice

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

6.

21.11.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwa Piotrowina i Świerkle

polowanie na :dziki, płowa, drapieżniki

7.

28.11.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

8.

05.12.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Koszwice

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

9.

11.12.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Piotrowina

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

10.

19.12.2021

8:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

11.

02.01.2022

8:00 – 15:00

Leśnictwo Koszwice

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

12.

09.01.2022

8:00 – 15:00

Leśnictwa Piotrowina i Świerkle

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

13.

16.01.2022

8:00 – 15:00

Leśnictwo Łagiewniki Małe

polowanie na : dziki, płowa, drapieżniki

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie Bór w Kośmidrach.pdf