Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie "Leśnik” Kolonowskie

Dobrodzień, dnia 01.12.2021 r.

GK.6151.14.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020 poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 80 w sezonie 2021/ 2022.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie ,,Leśnik” Kolonowskie.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce polowania

Uwagi

1.

06.11.2021

08:00 – 15:00

Leśnictwo Kolejka

 

-

2.

13.11.2021

08:00 – 15:00

Leśnictwo Haraszowskie

3.

14.11.2021

08:00 – 15:00

Leśnictwo Haraszowskie i Piotrowina

4.

27.11.2021

08:00 – 15:00

Leśnictwo Kolonowskie i Kolejka

5.

28.11.2021

08:00 – 15:00

Leśnictwo Kolonowskie i Kolejka

6.

04.12.2021

08:00 – 14:30

Leśnictwo Haraszowskie

7.

05.12.2021

08:00 – 14:30

Leśnictwo Haraszowskie i Piotrowina

8.

18.12.2021

08:00 – 14:30

Leśnictwo Kolonowskie i Kolejka

9.

19.12.2021

08:00 – 14:30

Leśnictwo Kolonowskie i Kolejka

10.

02.01.2022

08:00 – 14:30

Leśnictwo Haraszowskie, Kolonowskie i Kolejka

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie Leśnik” Kolonowskie.pdf