Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2004 rok

 • PDFUchwała Nr XXV 187 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata2003-2006, zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą Nr XIX/142/04 z dnia 28.05.2004r., uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r., uchwałą XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r. oraz uchwałą XXIII/180/2004 z dnia 26.11.2004r.

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 184 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie  ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 183 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 180 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata2003-2006, zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą Nr XIX/142/04 z dnia 28.05.2004r., uchwałą Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r. oraz uchwałą XXII/164/04 z dnia 27.09.2004r.

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 176 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/04 z dnia 27 wrzesnia 2004 r., w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 174 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład bedący gminną jednostką organizacyjną w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 173 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 172 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 171 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawanianagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 • PDFUchwała Nr XXII 166 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXII 164 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata2003-2006, zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r., uchwałą Nr XIX/142/04 z dnia 28.05.2004r. oraz uchwała Nr XXI/157/04 z dnia 30.07.2004r.

 

 • PDFUchwała Nr XXII 163 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowanyc jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 

 • PDFUchwała Nr XXII 162 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XXI 160 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXI 159 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

 

 • PDFUchwała Nr XXI 157 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata2003-2006, zmieniona uchwałą Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwałą Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003r., uchwałą Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwałą XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwałą Nr XVI/121/04  z dnia 26.02.2004r., uchwałą Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r., uchwałą Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r. oraz uchwałą Nr XIX/142/04 z dnia 28.05.2004r.

 

 • PDFUchwała Nr XX 155 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004r w sprawie regulaminu nadawania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

 

 • PDFUchwała Nr XX 152 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

 • PDFUchwała Nr XIX 146 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za ścieki opadowe i roztopowe

 

 • PDFUchwała Nr XIX 145 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XIX 142 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 3.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003t., uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r., uchwały Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r. oraz uchwały Nr XVIII/132/04 z dnia 26.04.2004r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XIX 138 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 rokuw sprawieustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gmine Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XVIII 135 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2000 z dnia 9 października 2000r w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XVIII 134 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami

 

 

 • PDFUchwała Nr XVIII 132 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 3.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003t., uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r., uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r., uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r. oraz uchwały Nr XVII/127/04 z dnia 29.03.2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XVII 127 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03 z dnia 10.09.2003t., uchwały Nr XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r. oraz uchwały XV/108/04 z dnia 02.02.2004r. oraz uchwały Nr XVI/121/04 z dnia 26.02.2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006

 

 • PDFUchwała Nr XVII 125 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XVI 117 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty targowej w drodze inkasa

 

 • PDFUchwała Nr XVI 115 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2004-2010

 

 • PDFUchwała Nr XVI 114 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/79/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Główczycach, Bzinicy Starej i likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Główczycach i Bzinicy Starej oraz Przedszkoli Samorządowych w Główczycach i Bzinicy Starej

 

 

 • PDFUchwała Nr XV 112 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Filianej w Bzinicy Starej

 

 • PDFUchwała Nr XV 108 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/02 z dnia 13.09.2002r., uchwały Nr X/72/03 z dnia 29.07.2003r., uchwały Nr XI/75/03  z dnia 10.09.2003r. oraz uchwały XIII/102/03 z dnia 11.12.2003r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006
 • PDFUchwała Nr XV 107 2004.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wypłaty wysokości dodatków mieszkaniowych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  15-03-2012 09:35
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  15-03-2012 13:49
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3158
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl