Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa i przebudowa czterech przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej oraz dwóch przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu”

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Budowa i przebudowa czterech przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej oraz dwóch przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu.

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (875,62KB) (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip (116,33KB) – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip (93,65KB) – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip (87,90KB) – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 do SWZ – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 1.zip (6,42MB)
Załącznik nr 5 do SWZ – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 2.zip (6,43MB)
Załącznik nr 6 do SWZ – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 3.zip (6,44MB)

 

Załącznik nr 7 do SWZ – dok. projektowa dot. zadania nr 4:                                                                     PDFOpis techniczny oświetlenia.pdf (544,17KB)
PDFPlan orientacyjny.pdf (1,28MB)
PDFPROJEKT TECHNICZNY.pdf (232,94KB)
PDFPT.pdf (227,54KB)
PDFPZT Piastowska.pdf (1,37MB)
PDFRzut przejście dla pieszych.pdf (763,87KB)
ZIPSOR_Piastowska_Przedszkole.zip (3,07MB)
PDFST cz. rysunkowa.pdf (221,16KB)
PDFWKZ.pdf (310,63KB)
PDFWypisy cz.1.pdf (184,55KB)
PDFWypisy cz.2.pdf (267,47KB)
PDFZjazd.pdf (904,60KB)

 

Załącznik nr 8 do SWZ – dok. projektowa dot. zadania nr 5:                                                                     PDFOpis techniczny oświetlenia.pdf (544,87KB)                                                                                                      PDFOT Dobrodzień.pdf (211,11KB)
PDFPlan orientacyjny.pdf (1,43MB)
PDFPT Dobrodzień.pdf (233,30KB)
PDFPZT.pdf (961,70KB)
PDFRzut przejście dla pieszych.pdf (768,48KB)
ZIPSOR_Oleska_Tauron.zip (2,79MB)
PDFST cz. rysunkowa.pdf (221,53KB)
PDFWKZ.pdf (310,63KB)
PDFWypisy cz.1.pdf (184,55KB)
PDFWypisy cz.2.pdf (267,47KB)

 

Załącznik nr 9 do SWZ – dok. projektowa dot. zadania nr 6:                                                                    PDFOpis techniczny oświetlenia.pdf (544,05KB)
PDFOT Dobrodzień.pdf (212,29KB)
PDFPlan orientacyjny.pdf (1,42MB)
PDFPZT.pdf (1,01MB)
PDFRzut przejście dla pieszych.pdf (770,09KB)
ZIPSOR_Oleska_Zespół Szkół.zip (2,87MB)
PDFST cz. rysunkowa.pdf (222,44KB)
PDFST Dobrodzień.pdf (234,18KB)
PDFWKZ.pdf (310,63KB)
PDFWypisy cz.1.pdf (184,55KB)
PDFWypisy cz.2.pdf (267,47KB)

 

Załącznik nr 10 do SWZ – PDFPRZEDMIAR ROBÓT dot. zadania nr 4.pdf (191,54KB)
Załącznik nr 11 do SWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT dot. zadania nr 5.zip (341,71KB)
Załącznik nr 12 do SWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT dot. zadania nr 6.zip (343,10KB)
Załącznik nr 13 do SWZ – PDFSzczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dot. zadania nr 4).pdf (2,31MB)
Załącznik nr 14 do SWZ – PDFSzczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dot. zadania nr 5).pdf (2,28MB)
Załącznik nr 15 do SWZ – PDFSzczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dot. zadania nr 6).pdf (2,11MB)

PDFZałącznik nr 16 do SWZ.pdf (133,80KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 1
PDFZałącznik nr 17 do SWZ.pdf (133,77KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 2
PDFZałącznik nr 18 do SWZ.pdf (133,80KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 3
PDFZałącznik nr 19 do SWZ.pdf (129,98KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 4
PDFZałącznik nr 20 do SWZ.pdf (130,09KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 5
PDFZałącznik nr 21 do SWZ.pdf (129,95KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 6
Załącznik nr 22 do SWZ – https://bip.dobrodzien.pl/4575/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-i-przebudowa-czterech-przejsc-dla-pieszych-wraz-z-chodnikami-na-ul-piastowskiej-oraz-dwoch-przejsc-dla-pieszych-wraz-z-chodnikami-na-ul-oleskiej-w-dobrodzieniu.html
Załącznik nr 23 do SWZ – b7f43500-e1bd-4d0d-95ab-98c1120b5148

 

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip (609,63KB)

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip (422,56KB)

ZIPZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.zip (692,93KB)