Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

ORG.0012.18.2021 Dobrodzień, 18.11.2021r.                       

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 14-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2021 roku.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

 

 

PDFZawiadomienie.pdf
PDFProjekt uchwały - budżet obywatelski.pdf
PDFProjekt uchwały - konsultacje.pdf
PDFProjekt uchwały - utworzenie spółki.pdf
PDFProjekt uchwały - opieka nad zwierzętami.pdf