Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 23 września 2021

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Obrady rozpoczęto 23-09-2021 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 19:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Sara Pruska

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft

7. Gabriel Kukowka

8. Krzysztof Bula

9. Damian Karpinski

10. Rajmund Lichota

11. Robert Kobus

12. Joachim Wloczyk

13. Dorota Maleska

14. Radosław Zając

15. Rafał Chwalczyk

Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Radny Tomasz Miazga zaproponował wycofanie z porządku posiedzenia spraw dotyczących Komisji Oświaty, z uwagi na fakt, że porządek posiedzenia jest bardzo obszerny. Radni z komisji Oświaty ( 4 osoby) bardzo długo będą musieli oczekiwać na sprawy dotyczące ich komisji.

Propozycja radnego nie uzyskała akceptacji.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców budynku przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień.

 7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 3286/1; 3286/2; 3286/3; 3286/4; 3286/7; 3286/8; 3286/9; 3286/10, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego – Szemrowickiej.

 8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki o powierzchni 0,3822 ha nr 356/124 - stary numer ( nowy numer 76), położonej w Błachowie.

 9. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, ul. Osiedle Robotnicze 18.

 10. Omówienie zamiany działek w Kocurach przy ul. Szemrowickiej.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

 12. Projekt studium terenu Gosławice- Zwóz.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 15. Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych.

 16. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu.

 18. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Komisji Oświaty.

 19. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że dodatkowo proponuje się wprowadzić punkt:
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.(punkt 19)

Następnie porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Damian Karpinski, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Sara Pruska

PRZECIW(1):

Tomasz Miazga

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rajmund Lichota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego:

 • ……………………………. zam. w Dobrodzieniu, ………………... – rezygnacja przydzielonego lokalu. Pozostawić na liście oczekujących

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. ………………………...

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(1):

Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Joachim Wloczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………………... - na poprzednim posiedzeniu Komisji po dyskusji dotyczącej wniosku Pana …………………. radni zaproponowali, aby radca prawny wypowiedział się w temacie czy osobie opuszczającej ZK należy się bezwzględnie mieszkanie, i jak to się ma do sytuacji opisanej we wniosku w/w wnioskodawcy.

Inspektor Anna Lis przedstawiła opinię prawną na powyższe:

Osoba, która opuściła zakład karny po odbyciu kary, zgodnie z art.166 Kodeksu karnego wykonawczego posiada prawo do doraźnej pomocy w zakresie znalezienia zakwaterowania, o ile napotyka na trudności w znalezieniu lokalu.
Sytuacja, w niniejszym przypadku jest na tyle skomplikowana, że osoba ta chciała by zamieszkać osobno nie z rodzicami, gdyż dochodziło do licznych konfliktów. Ponadto została ona wymeldowana przez rodziców z budynku rodzinnego, w którym przed pójściem do zakładu karnego zamieszkiwała.
Z przedłożonych dokumentów wynika, iż nie osiąga ona żadnych dochodów, a posiada możliwość pracy w zakładzie kamieniarskim na terenie gminy.
Przywołując raz jeszcze art.166, który stanowi, że: „zwalnianym (…) mającym trudności w znalezieniu (…) zakwaterowania (…) właściwe organy lub instytucje udzielają niezbędnej doraźnej pomocy”.

Przepis ten nie daje gwarancji, aby osobie zwalnianej z zakładu karnego zapewnić na stałe przyznanie np. lokalu socjalnego. Jednakże przydział takiego lokalu może mieć charakter wyłącznie krótkotrwały, doraźny.

Ale 166 kkw mówi o tymczasowości, i to tylko w momencie, jak wychodzi zakładu karnego.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p………………………………..

Wyniki imienne:

ZA(10):

Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(2):

Tomasz Miazga, Jacek Skibe

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ……………………….., zam. w Dobrodzieniu, ul. …………….. – 1 osoba, zamiana na mniejsze i na niższej kondygnacji. Obecnie zajmuje 3 pokoje, łączna powierzchnia 57,78 m2

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………………...

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Bula, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Robert Kobus, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ………………………..zam. w Dobrodzieniu, ……………….. – 1 osoba, zamiana na pierwsze piętro lub parter.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. ………………….

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………….zam. w Błachowie, ………………. – prośba o przedłużenie umowy najmu lokalu tymczasowego

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………..

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Sara Pruska, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………. zam. w Dobrodzieniu, ul…………….. – prośba o zamianę na większe, gdyż chciałaby zamieszkać ze swoim partnerem. Obecnie mieszka z córką na 29,66 m2 .

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie ……………………….

Wyniki imienne:

ZA(15):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Sara Pruska, Robert Kobus, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ………………………. zam, w Dobrodzieniu, ul. ………………….. – obecnie wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej. Mieszkanie jest w złym stanie, dodatkowo nie stać jej na najem prywatny.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………..

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Sara Pruska, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jacek Skibe, Jerzy Proft

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego:

 • ………………….. – propozycja zasiedlenia: Dobrodzień, ul ………………. ogólna powierzchnia lokalu 43,72 m 2 (zamiana)

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku p. …………………………...

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Radosław Zając, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki jak podwyżka czynszu wpłynęła na składanie wniosku

Zastępca Burmistrza poinformował, że wpłynęło 166 wniosków, ponad 50% na przełomie miesiąca sierpnia i września.

Inspektor Anna Lis poinformowała, że wnioski można składać cały czas.

Radny Robert Kobus zapytał czy została już wyjaśniona sprawa dzieci, które nie przebywają w domu, a są obecne tylko np. podczas wakacji i zarabiają, czy dochód tych dzieci jet wliczany przy staraniu się o obniżkę czynszową?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że tak, ponieważ do wniosku o obniżkę czynszu wliczany jest dochód z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Punkt 4. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców budynku przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu.

Burmistrz poinformował, że jest za sprzedażą, gdyż nasuwa się wniosek, by lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień sprzedawać i dać możliwość samodzielnego zarządzania poprzez powstanie wspólnoty.

Burmistrz przypomniał, że koszty sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego GD przy ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu były korzystne, jednak mieszkańcy nie chcą zawiązać wspólnoty, a prawo nakazuje zawiązanie wspólnoty od sprzedaży jednego mieszkania.

Radny Gabriel Kukowka poinformował, że jest przeciwny sprzedaży, gdyż jest to jedyny budynek, który można przystosować i połączyć łącznikiem z budynkiem urzędu.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że jest podobnego zdania. W budynku tym są trzy lokale mieszkalne i dwa lokale użytkowe.

Burmistrz przypomniał, że nie ma mowy o sprzedaży budynku tylko o lokalach mieszkalnych.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy Pl. Wolności 2.

Wyniki imienne:

ZA(2):

Jacek Skibe, Jerzy Proft

PRZECIW(10):

Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Sara Pruska, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Sara Pruska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 3286/1; 3286/2; 3286/3; 3286/4; 3286/7; 3286/8; 3286/9; 3286/10, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego – Szemrowickiej.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działek nr 3286/1; 3286/2; 3286/3; 3286/4; 3286/7; 3286/8; 3286/9; 3286/10, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego – Szemrowickiej, zaproponowała zaopiniować wniosek pozytywnie. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 3286/1; 3286/2; 3286/3; 3286/4; 3286/7; 3286/8; 3286/9; 3286/10, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego – Szemrowickiej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki o powierzchni 0,3822 ha nr 356/124 - stary numer ( nowy numer 76), położonej w Błachowie.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki o powierzchni 0,3822 ha nr 356/124 - stary numer ( nowy numer 76), położonej w Błachowie zaproponował, by wniosek zaopiniować pozytywnie. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży działki o powierzchni 0,3822 ha nr 356/124 - stary numer ( nowy numer 76), położonej w Błachowie.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jacek Skibe, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 9. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, ul. Osiedle Robotnicze 18.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynęło 5 wniosków o wykup lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, ul. Osiedle Robotnicze 18. (w budynku jest 18 lokali).

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jak będzie większa ilość wniosków to radni będą dyskutować na temat sprzedaży. W chwili obecnej jest to tylko deklaracja. W przypadku wykupu 5 mieszkań na 18 gmina musi cały czas uczestniczyć w utrzymaniu budynku. Uważa, że jeżeli będzie 11 chętnych to ma sens sprzedaż lokali.

Burmistrz wyjaśnił, że ZGKiM jest udziałowcem. Wspólnota mieszkaniowa może zaciągać pożyczki więc nie obciąża naszych wskaźników. Przypomniał, że ludzie otrzymali te lokale betonowe i remontowali je we własnym zakresie. Były to lokale zakładowe, które zostały przekazane gminie.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że lepiej jest jak powstaje wspólnota mieszkaniowa, gdyż łatwiej jest partycypować w kosztach niż utrzymywać cały budynek. Stwierdził, że budynki będą dalej niszczeć.

Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że był na spotkaniu i z tego co usłyszał to kwestią wykupu lokalu jest cena a nie wspólnota.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy Osiedlu Robotniczym 18 w Pludrach zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Pludrach, Os. Robotnicze 18 .

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Robert Kobus, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Damian Karpinski

PRZECIW(1):

Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 10. Omówienie zamiany działek w Kocurach przy ul. Szemrowickiej.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zamiany działek położonych w Kocurach przy ul. Szemrowickiej zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Kocurach.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jerzy Proft, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Proponuje się zmienić termin obowiązywania uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu. Zgodnie z podjętą w/w uchwałą, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. Po zmianie uchwała obowiązywała by od dnia 1 lutego 2022 roku.

Skarbnik Gminy wyjaśniła powód zmiany terminu obowiązywania uchwały tj. konieczność opracowania regulaminów i procedur.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmianę terminu obowiązywania uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Punkt 12. Projekt studium terenu Gosławice- Zwóz.

Na posiedzenie komisji przybyli pan Andrzej Placzyński oraz pan Jerzy Deptuła.

Pan Andrzej Placzyński poinformował, że chodzi o zmianę studium terenu Gosławice – Zwóz.
Jest to teren nad stawami, gdzie jest spichlerz na ul. Topolowej i p. Placzyński wnioskuje, by w przyszłym studium teren ten przeznaczyć pod eksploatację kopalni.

By przedstawić całe studium zaproszeni zostaną urbaniści.

Pan Jerzy Deptuła sprostował, że teren ten nie zostanie przeznaczony bezpośrednio pod eksploatację. Efekt uchwały będzie skutkował przez okres 30 lat, będą zmieniały się relacje w eksploatacji.

Złoża – żywot 18 lat w perspektywie do 20 lat, może okazać się, że zasób złoża się skończy.

Chodzi o zainstalowanie w Studium i planie furtki, która będzie dawała zapis „ teren ten dopuszczalną ma funkcję”.

Radny Krzysztof Bula zapytał czy złoża są ujawnione – 30% urobku z kopalni dla społeczeństwa może tylko 1% zakupią i wykorzystają okoliczni mieszkańcy.

Pan Jerzy Deptuła wyjaśnił, że jest mowa o prawdopodobieństwie 90%, przy drodze są stawy

Zastępca Burmistrza zwrócił się z zapytaniem na ile lat przewidziana jest eksploatacja kopalni Główczyce – Bzionków.

Pan Jerzy Deptuła wyjaśnił, że na kilkanaście lat 18 – 20.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że opracowanie studium zbiegnie się z zakończeniem funkcjonowania obecnych złóż.

Radny Jacek Skibe zauważył, że jeżeli ten teren zostanie zaakceptowany, to żadnej działki pod zabudowę nie sprzeda się na tym terenie i zablokuje się inwestycje.

Burmistrz uważa, że musi zostać zaproponowany ostateczny kształt studium terenu.

Radny Joachim Wloczyk przypomniał, że gmina nie chciała wyrazić zgody na powstanie kopalni.

Burmistrz poinformował, że mieszkańcy skarżą się na fakt, że samochody z piaskowni przejeżdżają przez wioskę łamiąc przepisy. Należy podjąć decyzję, że nie zaznaczamy tego pola w studium jako potencjalne złoża kruszyw.

Zastępca Burmistrza zauważył, że dużo wniosków pana Placzyńskiego zostało uwzględnionych przy planowaniu zmiany studium i opracowaniu planu miejscowego dla Gosławic, Główczyc i Zwozu.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kto jest za uwzględnieniem wniosku Pana Placzyńskiego do opracowywanego studium terenu Gosławice – Zwóz.

ZA ----------------------

PRZECIW: Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga

WSTRZYMAŁ SIĘ : Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk

Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

1. Krzysztof Bula

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

1. Po porównaniu należności z tyt. podatku od nieruchomości w bieżącym roku i stopnia wykonania tych dochodów zwiększono plan wpływów z tego podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł.

2. Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w dz. 756 łącznie o 6.600,00 zł.

3. Wprowadzono otrzymane dochody z tyt. wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowych – kwota 18.639,19 zł jednocześnie zgodnie z obowiązkiem ustawowym zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wprowadzono otrzymany zwrot dotacji podmiotowej udzielonej niepublicznej szkole podstawowej w wysokości 11.681,50 zł.

5. Po otrzymaniu we wrześniu informacji o liczbie dzieci w przedszkolach zamieszkujących inne gminy skorygowano plan dochodów z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów z tego tytułu o 70.000,00 zł.

6. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie w kolejnych miesiącach infolinii ds szczepień – wprowadzono dochody i wydatki z tego tytułu w wysokości 12.000,00 zł. (Rozdz. 85195)

7. Po otrzymaniu informacji o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznych szkół i przedszkoli od nowego roku szkolnego dostosowano plan wydatków na dotacje podmiotowe tj. :

- zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach o 45.000,00 zł, (rozdz. 80101 + 60.000,00 zł rozdz. 80150 – 15.000,00 zł

- zmniejszono plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie o 2.000,00 zł (rozdz. 85401)

- zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej o 4.000,00 zł (rozdz. 80101 – 5.000,00 zł rozdz. 80150 + 9.000,00 zł)

8. Przeniesiono 12.200,00 zł z wydatku inwestycyjnego dot. adaptacji pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki i na gabinet pedagoga wraz z ich wyposażeniem na wydatki na zakupy w PSP w Dobrodzieniu. Z planu wydatków bieżących szkoły poniesiono koszty na wyposażenie pomieszczeń i uzupełnia się ten plan (rozdz. 80101)

9. Wprowadzono 21.000,00 zł na remont części dachu PSP w Dobrodzieniu. (rozdz. 80101)

10. Zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł na wydatki bieżące związane z przyjazdem repatriantów tj. transport z lotniska, zakup podstawowych art. gospodarczych i żywnościowych, tłumaczenia dokumentów. (rozdz. 85334)

11. Zwiększono plan wydatków bieżących :

- w rozdz. 92195 o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nagrobka byłych mieszkańców Dobrodzienia (przeniesienie szczątków odkrytych w trakcie rewitalizacji rynku)

- w rozdz 90095 – Pozostała działalność o 13.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną (m.in. Realizacja zgłaszanych przez mieszkańców interpelacji w trakcie spotkań wiejskich oraz wydatki związane z utrzymaniem terenu wybudowanego PSZOK-a do momentu rozpoczęcia jego działalności;

- w rozdz 60016– Drogi publiczne gminne o 17.281,50 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zgłaszanych przez mieszkańców interpelacji w trakcie spotkań wiejskich

- w rozdz. 75075 – Promocja JST o 10.000,00 zł na zakup wyposażenia i art. promocyjnych.

12. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

a) Wykonanie nawierzchni z destruktu pofrezowego na drogach wewnętrznych na kwotę 80.000,00 zł (ul. Brzozowa w Pludrach, ul. Łąkowa w Rzędowicach, ul. Mostowa w Bzinicy Starej i ul. Polna w Myślinie) rozdz. 60017

b) Modernizacja placu zabaw w Pludrach na kwotę 45.000,00 zł (wykonanie uzależnione od podpisania umowy sponsorskiej - wtedy tez zostaną zwiększone dochody) rozdz. 90095

c) Zakup używanego autobusu przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego osób na kwotę 45.000,00 zł – na wniosek ZGKiM (rozdz. 60004)

d) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na kwotę 30.000,00 zł – na potrzeby UM (rozdz. 75023)

13. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zwiększono o 3.000,00 zł zadania „Adaptacja poddasza na pokój terapii indywidualnej w Przedszkolu Samorządowym w Pludrach” (rozdz. 80104)

14. Zabezpieczono wkład własny w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę tj. kwotę 5.953,00 zł. Będzie on pochodził z wpłat rodziców dlatego wprowadzono tę kwotę po stronie dochodów.(rozdz. 80101)

15. Wprowadzono zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę na 18.480,00 zł oraz wydatki na ten cel – wynagrodzenie nauczycieli 11.480,00 zł (rozdz. 80101)

16. Wprowadzono dotację przedmiotową dla ZGKiM z tytułu utrzymania szaletu miejskiego na kwotę 9.200,00 zł (rozdz. 90095)

17. Wprowadzono zmiany planów finansowych związane z realizacją funduszu sołeckiego w br.:

a) sołectwo Kocury – przeniesienie 14.000,00 zł z wykonania zadaszenia przy CAW oraz z zakupu opały 2900,59 na wykonanie oświetlenia ul. Oleskiej w Kocurach;

b) sołectwo Makowczyce – przeniesienie 700 zł z zakupu koszy na śmieci na przestanki na zakup koszy na teren przy świetlicy oraz przeniesieni pozostałych środków z zagospodarowanie terenu wokół miejsca spotkań na odwodnienie ul. Głównej 2.318,16 zł;

c) sołectwo Myślina – przeniesienie środków z wyposażenia pomieszczeń i zagospodarowania terenu ul. Przejazdowa 2 oraz wykonania projektu małej architektury na nowe zadania „ Zamontowanie monitoringu na terenie obejścia przy budynku na ul. Przejazdowej 2” kwota 2.536,35 zł;

d) sołectwo Pludry – przeniesienie oszczędności z zadania zagospodarowanie boiska na nowe zadanie : zakup podajnika do pieca wraz z osprzętem – 2.000,00 zł oraz przeniesienie 5.000,00 zł
z organizacji warsztatów dla seniorów na zwiększenie zadania – usługa brukarska;

e) sołectwo Szemrowice – rezygnacja z remontu ul. Słonecznej na rzecz wykonania oświetlenia ul. Strażackiej – przeniesiono 10.000,00 zł.

f) sołectwo Ligota Dobrodzieńska – przeniesienie oszczędności z wykonania oświetlenia (2.969,62 zł ) na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej.

18. Zabezpieczono wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych 2.796,00 zł (rozdz. 85415)

19. Po rozeznaniu cenowym zwiększono środki na zakup wyposażenia do Klubu Senior + o 20.000,00 zł rozdz. 85295.

20. W celu zrównoważenia budżetu uruchomiono 21.996,00 zł wolnych środków.

Radny Gabriel Kukowka zwrócił uwagę, że ZGKiM ma najwyższą stawkę za świadczone usługi i wnioskuje o środki na zakup autobusu,a prywatny przewoźnik kupuje autobus za własne środki i ma ten zakup ujęty w stawce.

Przewodniczący Komisji Budżetu zapytał ile kosztowałoby zabezpieczenie dowozu u przewoźnika Martin Bus w przypadku awarii autobusu innego przewoźnika tj. ZGKiM w Dobrodzieniu.

Burmistrz wyjaśnił, że przewoźnik Martin Bus nie jest w stanie rano zabezpieczyć dodatkowych kursów.

Będzie wniosek ZGKiM o środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na zakup używanego autobusu.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił treść pisma ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie refundacji poniesionych kosztów za I półrocze w kwocie 35 677,80 zł. Cena jednostkowa dopłaty za wozokilometr w I półroczu 2021r. wyniosła 4,64 zł.

Następnie przedstawił treść odpowiedzi na powyższe pismo.

Pisma stanowią załączniki do protokołu.

Następnie poddano pod głosowanie wykreślenie wprowadzonego do projektu uchwały nowego zadania inwestycyjnego pn.” zakup używanego autobusu przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego osób na kwotę 45 000,00 zł” – wniosek ZGKiM.

ZA wykreśleniem głosowało 11 radnych, 2 radnych było „ przeciw” i 1 radny „ wstrzymał się od głosu”.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały po zmianie.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił pismo Sekcji Tenisa Stołowego przy GOKSiBP w Dobrodzieniu w sprawie dofinansowania działalności w kwocie 5 000,00 zł.

Pismo w załączeniu.

Radni zaproponowali, by kwotę 5 000,00 zł zabezpieczyć w budżecie na 2021 rok.

Za propozycją głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 1 radny opuścił salę posiedzeń.

Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 15. Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych.

Przewodniczący Komisji Oświaty zaproponował wprowadzenie następujących zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych:

 1. Zmienia się § 7 pkt 2, który otrzymuje brzmienie : ,, Stypendium sportowe przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest kwartalnie do ostatniego dnia danego kwartału, jeśli Burmistrz Dobrodzienia po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendiów Sportowych uzna to za zasadne. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie”.

 2. Dodaje się w § 9 pkt 5, który otrzymuje brzmienie : ,, W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia Burmistrza Dobrodzienia oraz Komisji Stypendiów Sportowych.”

Projekt uchwały po wprowadzeniu zmian należy przedłożyć na najbliższą Sesję RM.

Punkt 16. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Radni wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu komisji otrzymali informacje o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Dobrodzień.

Punkt 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty poddano głosowaniu. Głosowali tylko członkowie komisji Oświaty.

Protokół przyjęty został jednogłośnie – 11 głosami „za”.

Punkt 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu poddano głosowaniu. Głosowali tylko członkowie komisji Budżetu.

Protokół przyjęty został jednogłośnie – 10 głosami „za”.

Punkt 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ze zmianami. DODATKOWO

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił treść pisma ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie refundacji poniesionych kosztów za I i II kwartał 2021 roku na utrzymanie szaletu w kwocie 18 223,43 zł. Pismo oraz odpowiedź stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma ZGKiM w Dobrodzieniu w którym Zakład wskazuje, że zapisy Statutu Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu przyjętego Uchwałą Nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. ze zmianami nie przewidują prowadzenia „szaletu miejskiego” jako zadania własnego. Mając na uwadze stan faktyczny i prawny Zakład poddaje pod rozwagę ponowną analizę przedmiotu sprawy w celu przygotowania procedury przekazującej w/w zadanie Gminy Dobrodzień na rzecz ZGKiM w Dobrodzieniu wraz z zabezpieczeniem środków na jego realizację.

Skarbnik Gminy przedstawiła treść odpowiedzi na powyższe pismo wraz z Zarządzeniem Nr 120 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2008-11-28 w sprawie przekazania w administrowanie „ Szaletu miejskiego wraz z przyłączem wodno- kanalizacyjnym przy ulicy Solnej w Dobrodzieniu” do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Skarbnik wyjaśniła jakie są rodzaje dotacji dla Zakładu – jednostki organizacyjnej oraz jakie otrzymał kwoty dotacji w roku 2020 i 2019. Średnio kwota dotacji na kwartał wynosi około 9 000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok wprowadzono dotację przedmiotową dla ZGKiM z tytułu utrzymania szaletu miejskiego na kwotę 9 200,00 zł.

Poinformowała, że Zakład przedłożył ofertę na instalację paneli fotowoltaicznych na szalecie miejskim w Dobrodzieniu na kwotę 28 000,00 zł netto. Sprawa zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.

W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 roku, wprowadza się zmianę w § 2 pkt 1 poprzez dodanie lit. j) o następującej treści:

„ administrowanie szaletem miejskim”.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały miany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Radosław Zając, Sara Pruska, Dorota Maleska, Robert Kobus

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Punkt 20. Sprawy różne.

 • Zastępca Burmistrza poinformował, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu pismem z dnia 23 sierpnia 2021r. zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie możliwości zwiększenia czasu pracy i zatrudnienia trenera nauki pływania z ½ etatu do pełnego wymiaru czasu pracy. Gdyby nowe zatrudnienie mogło zaistnieć od września 2021 roku konieczna kwota dofinansowania wynosi 8 000,00 zł.

  Należy pozyskać informację czy rozpoczęte jest prowadzenie powszechnej nauki pływania w klasach I – III w rozszerzonym zakresie niż w latach poprzednich.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie możliwości zatrudnienia animatora sportu.
W przypadku wymiaru czasu pracy ½ etatu byłaby to kwota około 1 415,00 zł brutto plus około 20% dodatku za wieloletnią pracę.

Na najbliższe posiedzenie komisji należy przedstawić stan osobowy pracowników domu kultury, czym dana osoba się zajmuje oraz na jaki wymiar etatu jest zatrudniona.

 • Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ul. Piastowskiej 70/1 w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

 • Radny Jacek Skibe wnioskował, by wystąpić z pismem do TAURONU w sprawie podjęcia działań odnośnie synchronizacji oświetlenia przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu;

 • Radny Radosław Zając – TAURON w miejscowości Myślina poobcinał gałęzie, które do tej pory zalegają na drogach;

  Sprawa zalegających obciętych gałęzi dotyczy także miejscowości Rzędowice, Klekotna.

 • Radny Gabriel Kukowka poruszył temat światłowodu na terenie Gminy Dobrodzień – temat ten będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.

 • Przewodniczący RM poruszył sprawę podwyżki diet dla radnych i sołtysów. Ostatnia podwyżka była w 2014 roku. Wnioskował, by podwyżki diet zostały przewidziane do budżetu na 2022 rok. Przewodniczący zwrócił się z prośbą, by zastanowić się nad formą wypłacania diet dla radnych. Wiele gmin ustala miesięczny ryczałt z którego potrąca się nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i sesji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 23 września 2021.pdf (4,20MB)