Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa i przebudowa trzech przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień”

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Budowa i przebudowa trzech przejść dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień.

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (5,64MB) (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip (115,29KB) – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip (93,00KB) – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip (87,44KB) – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 1.zip (6,42MB)
Załącznik nr 5 – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 2.zip (6,43MB)
Załącznik nr 6 – ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dot. zadania nr 3.zip (6,44MB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ.pdf (133,79KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 1
PDFZałącznik nr 8 do SWZ.pdf (133,79KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 2
PDFZałącznik nr 9 do SWZ.pdf (133,78KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dot. zadania nr 3
Załącznik nr 10 – https://bip.dobrodzien.pl/4492/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-i-przebudowa-trzech-przejsc-dla-pieszych-wraz-z-chodnikami-na-ul-piastowskiej-w-miejsco-wosci-dobrodzien.html

Załącznik nr 11c71434b2-a7c2-4742-a8c5-f05ae4bfad8c

 

 

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip (503,81KB)

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY.zip (853,21KB)

ZIPZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.zip (713,03KB)