Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2012 rok

 

 • PDFUchwała Nr XXI 223 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 

 

 • PDFUchwała Nr XX 209 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIX 204 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XIX 202 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIX 199 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

 

 • PDFUchwała Nr XIX 198 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

 

 • PDFUchwała Nr XIX 197 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

 • PDFUchwała Nr XIX 196 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • PDFUchwała Nr XIX 193 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XVII 184 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 • PDFUchwała Nr XVII 183 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 

 • PDFUchwała Nr XVII 180 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XVI 170 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr XIV 154 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr X/95/2011 z dnia 28 października 2011r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XIV 134 2012.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2012 roku

 

 • PDFUchwała Nr XIII 132 12.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12.11.2007r, Nr XXIII/183/2008 z dnia 28.11.2008r. i Nr XXXII/252/2009 z dnia 30.11.2009r
Metryczka
 • wytworzono:
  29-02-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  29-02-2012 13:27
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  02-01-2013 09:15
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4193
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl