Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska”

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska".

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (5,13MB) (SWZ)
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip (113,23KB) – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip (92,24KB) – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip (87,02KB) – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 do SWZ – ZIPdokumentacja projektowa.zip (35,89MB)
Załącznik nr 5 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip (9,03MB)
Załącznik nr 6 do SWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (858,88KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ.pdf (130,46KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 8 do SWZ – https://bip.dobrodzien.pl/4477/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-lacznika-blachow-ligota-dobrodzienska.html

Załącznik nr 9 do SZ cce1f4bb-8bcd-4686-8719-80ba19b56e7b

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip (699,99KB)

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip (847,05KB)

ZIPZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.zip (698,62KB)