Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXI/303/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2021 roku na działalność dyrektora instytucji kultury
w Dobrodzieniu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021r. poz.735 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Dobrodzieniu po rozpatrzeniu skargi z dnia 18 czerwca 2021 roku na działalność dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu zobowiązując go do przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXI 303 2021.pdf (610,77KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XXXI/303/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2021 roku na działalność dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu. (16:19)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Dorota Maleska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski