Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXI/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r.w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) w związku z art.13b ust.3,4 i 5 i art.13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1376) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu oraz zmieniającą ją uchwałę nr XXX/292//2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 sierpnia 2021 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXI 302 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXI /302/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania w Dobrodzieniu. (16:11)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Radosław Zając, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski