Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 28 czerwca 2021

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji Budżetu Robert Kobus powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Stwierdził, że we wspólnym posiedzeniu komisji bierze udział 12 radnych, nieobecni radni to Sara Pruska i Joachim Wloczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosku o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień

2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 243 o powierzchni 0,0237 ha położonej w Błachowie

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 146 o powierzchni0,8963 ha i nr 147 o powierzchni 0,7816 ha położonych w Ligocie Dobrodzieńskiej

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 309 o powierzchni 0,0636 ha położonej w Ligocie Dobrodzieńskiej

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy Placu Wolności 23/3

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8/7

8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 70/15

9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 70/18

10. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 6

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania Dobrodzieniu

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia " Karolinka"

16. Zaopiniowanie proponowanych zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szkolny 2021/2022

18. Promocja Gminy Dobrodzień - Organizacja II Forum Gospodarczego w Dobrodzieniu

19. Sprawy różne

20. Wizytacja Gminnego Żłobka "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu - Dyrektor Kinga Kalinowska

Burmistrz zaproponował, aby wizytację Gminnego Żłobka "Kraina Uśmiechu" przeprowadzić wcześniej, około godziny siedemnastej, ponieważ ostatnie dzieci opuszczają żłobek i nie będzie potrzeby zatrzymywać w pracy pani Dyrektor Kingi Kalinowskiej.

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kobus zaproponował głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

W imieniu pani Anny Lis, Zastępca Burmistrza poinformował o wnioskach, które wpłynęły najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

…………………., zamieszkały ul…………………...w Dobrodzieniu - zamiana mieszkania  Powyższą propozycję wciągnięcia na listę oczekujących poddano głosowaniu.

Radni przedstawiona propozycję zaopiniowali jednogłośnie ( 12 głosami za ) - POZYTYWNIE

Punkt 2.

…………………... zamieszkały ul. ……………………….., Ligota Dobrodzieńska - zasiedlenie

Powyższą propozycję o przyznaniu mieszkania poddano głosowaniu

Radni przedstawiona propozycję zaopiniowali jednogłośnie ( 12 głosami za ) - POZYTYWNIE

Punkt 3.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynął wniosek pana ……………………. o sprzedaż bezprzetargowy działki nr 243 o powierzchni 0,0237 ha, położonej w Błachowie. Jest to poszerzenie jego nieruchomości.

Radny Radosław Zając zapytał, czy zostanie tam jeszcze miejsce na chodnik, ponieważ takie miejsce może być w przyszłości potrzebne.

Radny Gabriel Kukowka pytał o miejsce na ścieżkę rowerową.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że część okolicznych działek jest już wykupiona przez osoby prywatne. Jest tam dużo miejsca i zostanie pas drogowy o szerokości 16 m, więc i tak wystarczy na wytyczenie drogi rowerowej bez przebudowy w stronę Myśliny.

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Głosowanie:

ZA - 9

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ - 3

Punkt 4.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynął wniosek pana …………………. o sprzedaż działek 146 o powierzchni 0,8963 ha i nr 147 o powierzchni 0,7816 ha, w Ligocie Dobrodzieńskiej. Obecnie te działki są w dzierżawie u rolnika.

Radny Gabriel Kukowka poprosił o pokazanie tych działek na mapie.

Zastępca Burmistrza powiedział, że jeżeli te działki zostały by sprzedane teraz, to po cenie działek rolnych, ponieważ są wydzierżawione rolnikowi. ……………..planuje tam rozwinąć teren inwestycyjny, więc proponowałby utrzymać te działki w dzierżawie.

Burmistrz powiedział, że gmina ma tam plan inwestycyjny w przyszłości więc ceny działek nie będą w cenie działek rolnych. Przy sprzedaży terenu inwestycyjnego musi być ogłoszony przetarg.

Radny Gabriel Kukowka zaznaczył, że warto by poczekać ze sprzedażą aż wejdzie w życie gminny plan inwestycyjny i dogadać się z KOWR - em. Działki 146 i 147 nie mają swojej drogi dojazdowej więc ten problem należałoby najpierw rozwiązać.

Zastępca Burmistrz zasugerował, że można by się postarać o wykup działek nr 135 i 136 od KOWR - u i będzie wtedy pełny obszar z dojazdem. Wówczas można ten teren sprzedać jako inwestycyjny.

Powyższy wniosek o sprzedaż działek 146 i 147 położonych w Ligocie Dobrodzieńskiej w obecnej formie poddano głosowaniu

Głosowanie:

ZA - 0

PRZECIW - 10

WSTRZYMAŁO SIĘ - 2

Punkt 5.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców z ul. Wojska Polskiego o sprzedaż działki nr 309 o powierzchni 0,0636 ha, położonej w Ligocie Dobrodzieńskiej. Jest to działka sąsiadująca.

Radny Gabriel Kukowka zapytał, czy ta sprzedaż ma być w formie przetargu i czy ta działka jest wielkości działki budowlanej.

Zastępca Burmistrza odpowiedział że tak, jest to ładna działka budowlana bezpośrednio przy drodze, na granicy z Makowczycami.

Radny Gabriel Kukowka zaproponował, aby taką ładną działkę budowlaną wystawić w przetargu, tym bardziej, że ma być tam robiona kanalizacja.

Powyższy wniosek o sprzedaż działki nr 309 w Ligocie Dobrodzieńskiej z przyłączem do kanalizacji na drodze przetargu poddano głosowaniu

Głosowanie

ZA - 12 ( JEDNOGŁOŚNIE )

Punkt 6.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynął wniosek o sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego przy Placu Wolności 23/3. Jest to lokal nad bankami.

Wniosek powyższy poddano głosowaniu

Głosowanie

ZA - 2

PRZECIW - 7

WSTRZYMAŁO SIĘ - 2

Wniosek o sprzedaż lokalu przy Placu Wolności 23/3 został odrzucony.

Punkt 7.

Inspektor Tomasz Gabor wnosi o rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8/7.

Wyjaśnił, że jest to ciąg dalszy sprzedaży mieszkań Wspólnocie, która ma mieszkania na ulicy Solnej i należałoby się tych mieszkań pozbyć.

Powyższy wniosek został poddany głosowaniu

Głosowanie

ZA - 11

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁ SIĘ - 1

Punkt 8.

Inspektor Tomasz Gabor wnosi o zaopiniowanie wniosku o sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 70/15.

Poinformował również, że jest to ciąg dalszy sprzedaży mieszkań w bloku nauczycielskim oraz że zawiązała się tam wspólnota.

Radny Gabriel Kukowka powiedział, że w 1/4 są tam mieszkania już sprzedane i dobrze byłoby się tych mieszkań pozbyć.

Powyższy wniosek został poddany głosowaniu

Głosowanie

ZA - 12

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁ SIĘ - 0

Punkt 9.

Inspektor Tomasz Gabor wnosi o zaopiniowanie wniosku o sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 70/18.

Powyższy wniosek został poddany głosowaniu

Głosowanie

ZA - 12

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁ SIĘ - 0

Punkt 10.

Inspektor Tomasz Gabor wnosi o zaopiniowanie wniosku o sprzedaż lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 6.

Burmistrz powiedział, że ogólnie rzecz biorąc jest zwolennikiem sprzedaży ale w tym przypadku poczekałby na informacje jak to jest w innych miastach. Ponieważ lokal mieszkalny jest na górze a na dole są lokale użytkowe.

Gabriel Kukowka powiedział, że należałoby poznać koszty rozdzielenia mediów.

Robert Kobus wspomniał, że w Żyrowej, gdzie jest budynek w którym jest kilkanaście lokali mieszkalnych a na dole jest sklep, to wspólnota wykupiła cały budynek a gmina płaci im czynsz.

Burmistrz powiedział o innym rozwiązaniu, gdzie zawiązuje się wspólnota a my jesteśmy udziałowcem tej wspólnoty. Stwierdził, że najlepiej będzie poczekać na razie ze sprzedażą.

Wniosek poddano głosowaniu.

Głosowanie:

ZA - 0

PRZECIW - 9

WSTRZYMAŁO SIĘ - 3

Punkt 11.

11.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto 12 głosami ZA.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że dodatkowo posiada następujące tematy:

11.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień, działka nr 3153 w Dobrodzieniu.

Gabriel Kukowka zaproponował, by przegłosować ten projekt uchwały, bo to jest tylko projekt, natomiast na sesji będziemy podejmować uchwałę. Do przetargu trzeba będzie tylko sprawdzić czy KOWR ma prawo pierwokupu.

Burmistrz powiedział, że rozmawiał z panem Nowakiem i wie, że planuje tam dalsze inwestycje, bo są to działki zaraz za jego warsztatem.

Projekt uchwały został poddany głosowaniu i przyjęto jednogłośnie : ZA – 12 głosami

11.3.

Zastępca Burmistrza poinformował, że Gmina Dobrodzień otrzymała zapytanie w sprawie naszych terenów inwestycyjnych w Błachowie, tj, o działkę 366, która ma niespełna 2 ha. Firma była zainteresowana zakupem części tego terenu, około 7 tyś, metrów2. Dokonaliśmy podziału tej działki na dwie i I o pow. 7.502m2 i II z pozostałej części gruntu. Zostaliśmy zobowiązani do ponownej wyceny nowo powstałych działek, i tak cena mniejszej działki wynosi 430 000,00 zł. a dla większej działki 695 000,00 zł.

Robert Kobus zapytał, czy wiemy co ta firma chciałaby tam robić czy coś ma tam powstać.

Zastępca odpowiedział, że jest to firma działająca lokalnie, jest to transport i że na obecnie zajmowanym terenie nie mają już miejsca na rozwój firmy.

Głosowanie w sprawie sprzedaży obu działek w przetargu według ceny rzeczoznawcy

ZA - 12 jednogłośnie

Punkt 12.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

Radni dyskutowali nad wysokością opłat za parkowanie oraz godzin obowiązujących opłat parkingowych.

Głosowanie nad wysokością stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

§2. 1.

1) za pierwsza godzinę parkowania wynosi 1,50 zł.

2) za każda następną godzinę parkowania po 2,00 zł.

Punkt 5, 6 i 7 został usunięty

Głosowanie:

ZA - 11

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁ SIĘ - 1

Zmiany w projekcie do uchwały dotyczą:

§ 5. Opłata dodatkowa wynosi:

1) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie po upływie opłaconego czasu parkowania w danym dniu wynosi 70,00 zł

2) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w danym dniu wynosi 100,00 zł

3) w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. i pod warunkiem uiszczenia jej w przeciągu 3 dni od daty powstania obowiązku 70,00 zł.

Głosowanie nad zmianami projektu do uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania:

ZA - 12 jednogłośnie

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13.

Zastępca poinformował, że przymierzamy się do udziału w powołaniu Spółki w ramach Projektu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, jest to nowy Program Rządowy. W ramach tego programu jest powołanie w całym kraju kilkunastu spółek , które będą budowały mieszkania na wynajem z dojściem do własności. W ramach programu, przyjmują tą uchwałę, otrzymamy grant w wysokości 3 mln zł. Jesteśmy wówczas zobowiązani do wykorzystania tego grantu jako udziałów w spółce. Spółka będzie obejmowała kilkanaście gmin. Szacowane jest, że jedna spółka będzie obejmowała ok 800 mieszkań. Naszym jedynym kosztem jest przekazanie gruntu lub grunt jest przekazany spółkom z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Na te budynki, które powstaną, Rada Gminy wyznacza warunki przydzielania tych mieszkań. Jest też taka opcja, na wypadek gdyby nie było tylu chętnych co mieszkań, można ich nadwyżkę przeznaczyć na mieszkania zakładowe.

Gabriel Kukowka zapytał, kto będzie decydował gdzie i ile mieszkań ma powstać.

Zastępca odpowiedział, że my sami będziemy o tym decydować. Jesteśmy jednym z niewielu samorządów, które ma szansę aby własnego gruntu nie oddawać i wstępnie zaproponowaliśmy, aby na początek w ramach tego projektu wykorzystać działkę 1779 o powierzchni 1,3869 ha.

Jacek Skibe zapytał, jak będzie odbywało się administrowanie tymi mieszkaniami

Zastępca odpowiedział, że wszystkim zajmie się spółka. My podejmujemy uchwałę w sprawie powołania spółki wspólnie z pozostałymi gminami, które mają do niej przystąpić. Na poziomie ministerialnym zostaje powołany prezes tej spółki a zrzeszonych w spółce gmin wybrani zostaną przedstawiciele do pomocy w zarządzaniu spółką.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z o.o. został poddany głosowaniu.

Głosowanie:

ZA - 12 jednogłośnie.

Punkt 14.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej został poddany głosowaniu.

Głosowanie:

ZA - 12 jednogłośnie

Punkt 20.

Radni dokonali przejścia z wizytacją do Gminnego Żłobka „ Kraina Uśmiechu w Dobrodzieniu”.

Punkt 15

Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia " Karolinka ".

Wniosek poddano głosowaniu

Głosowanie:

ZA - 12 ( jednogłośnie )

Punkt 16.

Burmistrz przedstawił proponowane zmiany do budżetu gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Zaproponowane zmiany do budżetu poddano głosowaniu

Głosowanie:

ZA - 12 ( jednogłośnie )

Punkt 17.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szklony 2021/2022.

Wniosek uchwały poddano głosowaniu

Głosowanie:

ZA - 12 (jednogłośnie)

Punkt 18.

Promocja Gminy Dobrodzień - Organizacja II Forum Gospodarczego w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji Oświaty Gabriel Kukowka powiedział, że wszystkie wcześniejsze ustalenia zostały utrzymane, a więc II Forum Gospodarcze w Dobrodzieniu ma się odbyć na przełomie października i listopada. Uważa, że Forum mogłoby się odbyć na sali widowiskowej w Domu Kultury. Chciałby jeszcze spotkać z Zastępcą Burmistrza i wspólnie zaprosić do współpracy jeszcze więcej firm.

Dyskutowano na temat wykończenia holu i toalet, które jeszcze wymagają remontu i czy te prace zostaną na czas wykonane.

Punkt 19.

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Komisji Robert Kobus odczytał list otwarty, skierowany do Wójta, Burmistrza Gminy i do Radnych Gminy.

Nadawcą jest Międzynarodowa Koalicja dla ochrony Polskiej wsi.

Szanowni Państwo,

Rząd wzywa was abyście podjęli działania mające na celu przekupienie waszych wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionki na COVID - 19, nie musicie zaakceptować tego żądania. Dając wyróżnienie finansowe, dzięki którym osiągniecie wysokie wyniki wyszczepialności. Rząd zachęca was do udziału w działaniach, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami praw obywatelskich i demokracji. Jest to również nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

List pozostał bez komentarza.

2. Sprawa dotycząca dotacji do budowy nowej altany na terenie łowiska Habas została już przedyskutowana.

3. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Pana …………….., które mówi o tym, że Rząd obiecuje przywrócenie połączeń kolejowych, wcześniej zlikwidowanych. Pan ………….. zwraca się do nas, abyśmy go wsparli i poinformowali o przywrócenia połączenia Częstochowa - Opole.

Robert Kobus powiedział, że jak najbardziej przychyla się do tego i wraz z Panem Lichotą będą prowadzili rozmowy z PKP.

4. Radny Jacek Skibe zwrócił się o usunięcie drzewa rosnącego obok przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej ( obok Szkoły Podstawowej ), ponieważ ogranicza ono widoczność pieszym jak i kierowcom, mogącym nie widzieć stojących tam pieszych, którzy zamierzają przejść na druga stronę jezdni.

- zgłosił również, że chodniki na ul. Piastowskiej są bardzo zniszczone i pozapadane. Prawdopodobnie przyczyną są popękane rury, które odprowadzają deszczówkę i wymywają podłoże chodnika.

Radny Damian Karpinski zwrócił się o postawienie gumowych pachołków, oznaczających strefę przejścia dla pieszych, w odległości około 5m od samego przejścia po obu stronach, aby było widoczne i bezpieczne dla wszystkich.

5. Paczkomat w Myślinie.

Radny Radosław Zając zapytał Burmistrza, na jakim etapie jest postawienie paczkomatu obok remontowanego budynku przy ul. Przejazdowej 2.

Burmistrz odpowiedział, że ze względu na trwający tam remont budynku termin jego ustawienia trochę się przesunie. Jeżeli paczkomat zostałby przez nas uszkodzony, to my będziemy ponosili koszty tych uszkodzeń.

Radny Radosław Zając powiedział, że jeżeli będziemy zwlekali z podpisaniem umowy, to miejsce Myśliny zajmie inna miejscowość, ponieważ druga strona nie była jakoś specjalnie zainteresowana naszą lokalizacją.

5. Ulica Piastowska

Radny Jacek Skibe zapytał, czy można jakoś wpłynąć na Gospodarkę Komunalną, ponieważ chodniki na Piastowskiej są już bardzo przez wodę wypłukane i ludzie już niedługo będą musieli chodzić slalomem. To nawet nie jest spowodowane deszczem tylko raczej wypłukiwaniem przez wodę, być może jest tam jakaś mała awaria i z pękniętej rury woda wypłukuje podłoże chodnika. Kilkakrotnie komunalka to naprawiała, więc może nie trzeba czekać na powiat tylko zrobić to jak do tej pory.

Burmistrz odpowiedział, że ta droga nie jest nasza i my nie powinniśmy tam nic robić.

6. Wystawa żołnierzyków

Radny Gabriel Kukowka poinformował, że będzie skarga do Komisji Skarg i Wniosków, ponieważ prelegent tej wystawy czuje się poszkodowany, gdyż był filmowany przez osobę, która później upowszechniła prześmiewczy filmik do internetu. Chodziło też o publikowanie jego osoby bez wyrażenia na to zgody. Chciałby się dowiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej.

Radny pyta o to, ze względu na przyszłe wydarzenia w naszej gminie, o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na filmowanie i rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku.

Słyszał już od strażaków, że są filmowani w różnych sytuacjach a później są filmiki w internecie z nieciekawymi komentarzami. Obawia się z tego powodu o wszystkie przyszłe imprezy w gminie i co może z tego wyniknąć.

7. Problem z osobami pijącymi w krzakach w parku.

Jacek Skibe powiedział, że działania Policji są zbyt słabe, ponieważ osoby z Ukrainy, pracujące w Dobrodzieniu a mieszkające w hostelu niedaleko jego miejsca zamieszkania, zachowują się bardzo wulgarnie, urządzają burdy pijackie i zachowują się bardzo głośno.

Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godzinie 19:30.

Protokółowała:
Regina Gomulska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 28 czerwca 2021.pdf (1,00MB)