Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXX/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 30 sierpnia 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXX 298 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXX/298/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (16:25)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk