Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa budynku remizy OSP w Pludrach”

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Budowa budynku remizy OSP w Pludrach.

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (13,65MB) (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip (111,29KB) – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip (91,95KB) – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip (86,14KB) – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 do SWZ – PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (2,20MB)

 

Załącznik nr 5 do SWZ – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (branża budowlana).zip (3,46MB)

UWAGA!

Z wyłączeniem wycinki drzew oraz założenia trawnika i nasadzenia zieleni w terenie

 

Załącznik nr 6 do SWZ – ZIPKONSTRUKCJA.zip (9,05MB)
Załącznik nr 7 do SWZ – PDFPROJEKT BUDOWLANY dot. wewnętrznych instalacji sanitarnych.pdf (1,83MB)
Załącznik nr 8 do SWZ – ZIPPROJEKT dot. przyłącza wodociągowego.zip (5,46MB)
Załącznik nr 9 do SWZ – PDFPROJEKT dot. wewnętrznej instalacji elektrycznej.pdf (11,97MB)

 

Załącznik nr 10 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża budowlana).pdf (164,88KB)

UWAGA!

Z wyłączeniem poz.: 112d.24.1 – 117d.24.2, 149d.24.7 – 151d.24.7 oraz 154d.24.7 i 155d.24.7

 

Załącznik nr 11 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża instalacje sanitarne).pdf (282,61KB)
Załącznik nr 12 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża sanitarna).pdf (141,72KB)
Załącznik nr 13 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża elektroenergetyczna).pdf (2,91MB)
 

Załącznik nr 14 do SWZ – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża budowlana).pdf (363,21KB)

UWAGA!

Z wyłączeniem wycinki drzew oraz założenia trawnika i nasadzenia zieleni w terenie

 

 Załącznik nr 15 do SWZ – PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA.pdf (819,76KB)
Załącznik nr 16 do SWZ – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dot. przyłącza wodociągowego.pdf (183,57KB)
Załącznik nr 17 do SWZ – PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża elektroenergetyczna).pdf (13,06MB)
PDFZałącznik nr 18 do SWZ.pdf (128,63KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 19 do SWZ – https://bip.dobrodzien.pl/4378/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-budynku-remizy-osp-w-pludrach.html
Załącznik nr 20 do SWZ – 0dd93375-cb80-4e93-ba85-a7f83bf12faf

   

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip (695,04KB)

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip (718,24KB)

ZIPZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.zip (734,22KB)