Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.08.2021 - ZAWIADOMIENIE - uzupełniony KIP

Dobrodzień, dnia 24.08.2021 r.

GK.6220.3.5.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z możliwością magazynowania energii w kontenerze magazynowym energii o maksymalnej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 97

 

zawiadamiam

strony postępowania, o możliwości zapoznania się z:

- Uzupełnioną Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

 

Z pełną treścią dokumentacji zainteresowani mogą zapoznać się, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 343999525, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, w godzinach pracy Urzędu.
 

PDF24.08.2021 - ZAWIADOMIENIE - uzupełniony KIP.pdf (61,80KB)