Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 19 lipca 2021 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 19 lipca 2021 roku.


Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.


Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.


Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.
Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.


Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że dzisiejsze posiedzenie Komisji, które zostało zwołane telefonicznie w związku z otrzymaniem skargi z dnia 14 lipca 2021 roku, która wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 16 lipca na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Skarga złożona została przez ………………………………….... W dniu dzisiejszym odbędzie się także Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na którym Komisja może przedłożyć swoje stanowisko.
Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny złożonej skargi.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił treść skargi, która stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi zaproponowała, by przedłużyć do dnia 30 września 2021 roku termin rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 16 lipca 2021 roku na bezczynność Dyrektora Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi jest konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu skargowym.


Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.


Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Miejsc puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 

PDFProtokół 19 lipca 2021r..pdf (378,55KB)