Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 15 lipca 2021 r.

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 15 lipca 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu.

 

  • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi;

  • przygotowanie projektu uchwały.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

 

Punkt 1.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było przeprowadzenie postępowania
w zakresie oceny złożonej skargi.

W dniu 18 czerwca 2021 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wpłynęła skarga na działalność Dyrektora instytucji kultury w Dobrodzieniu dotycząca wystawy „ Bawiłem się żołnierzykami” i roli Dyrektora jako organizatora.

Skarga złożona została przez Pana ……………………………………………………………………

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest przeprowadzenie postępowania
w zakresie oceny złożonej skargi.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił treść skargi, która stanowi załącznik do protokołu.

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi zaproponowała, by przedłużyć do dnia 30 września 2021 roku termin rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 18 czerwca 2021 roku na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi jest konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu skargowym.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

Protokółowała:

 

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PDFProtokół z dnia 15 lipca 2021r..pdf (483,11KB)