Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2021r

  Plan Wykonanie
1. Dochody ogółem 51 136 374,01 27 478 241,70
- dochody bieżące 46 881 812,04 25 555 658,84
- dochody majątkowe 4 254 561,97 1 922 582,86
2. Wydatki ogółem 52 821 389,58 21 959 217,04
-wydatki bieżące 46 557 335,67 21 456 408,49
-wydatki majątkowe 6 264 053,91 502 808,55
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) -1 685 015,57 5 519 024,66
4. Przychody 4 056 863,07 3 623 549,33
5. Rozchody 2 371 847,50 719 400,00
     
Do dnia 30.06.2021r. udzielono następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych:
     
Podmiot/rodzaj działalności liczba podmiotów Kwota
Stowarzyszenie - zwrot dotacji 1 12 374,03

 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2021r.pdf