Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 2006 rok

 

 • DOCUchwała Nr III 12 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr III 11 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr III 10 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2007
 • DOCUchwała Nr XLI 310 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości
 • DOCUchwała Nr XXXVII 288 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 • DOCUchwała Nr XXXVII 287 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy
 • DOCUchwała Nr XXXVII 285 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
 • DOCUchwała Nr XXXVI 283 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę Dobrodzień przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 • DOCUchwała Nr XXXVI 282 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 • DOCUchwała Nr XXXVI 281 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
 • DOCUchwała Nr XXXVI 280 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr XXXV 273 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
 • DOCUchwała Nr XXXV 269 2006.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień