Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), oraz art.229 pkt 3, art.237 § 4 w związku z art.36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje :
§ 1. Przedłużyć do dnia 30 września 2021 roku termin rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 16 lipca 2021 roku na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, jest konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu skargowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIX 291 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały nr XXIX/291/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. (18:10)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Skibe

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Tomasz Miazga