Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2007 rok

 • DOCUchwała Nr XIV 92 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
 • DOCUchwała Nr XIV 91 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2008
 • DOCUchwała Nr XIV 90 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w gimnazjum lub szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki
 • DOCUchwała Nr XIII 87 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr XII 85 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r.Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • DOCUchwała Nr XII 82 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr XII 80 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr XII 79 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania
 • DOCUchwała Nr XII 77 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • DOCUchwała Nr X 64 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 września 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • DOCUchwała Nr IX 62 2007.doc RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w Dobrodzieniu
 • DOCUchwała Nr IX 59 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • DOCUchwała Nr VIII 52 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr VI 39 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr VI 35 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr VI 32 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
 • DOCUchwała Nr V 29 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr V 27 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • DOCUchwała Nr V 22 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Zmiany Uchwały Nr VIII/ 49/03 Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień
 • DOCUchwała Nr V 21 2007.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  09-02-2012 13:56
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  09-02-2012 14:56
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3605
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl