Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIX/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIX/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szkolny 2021/2022, w wysokości:
1) olej napędowy 5,35 zł;
2) benzyna bezołowiowa 95 5,38 zł;
3) benzyna bezołowiowa 98 5,75 zł;
4) autogaz 2,27 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXIX 285 2021.pdf

 

 

Głosowanie uchwały Nr XXIX/285/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrodzień na rok szkolny 2021/2022; (17:38)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Robert Kobus, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Tomasz Miazga