Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień.

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (5,12MB) (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip (217,76KB) – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip (143,52KB) – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip (195,19KB) – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 – https://bip.dobrodzien.pl/3676/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-gminie-dobrodzien.html

PDFZałącznik nr 5 do SWZ.pdf (175,77KB) – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 6 – https://bip.dobrodzien.pl/4273/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-nadzor-inwestorski-dot-realizacji-inwestycji-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-gminie-dobrodzien.html
Załącznik nr 7 – f5aa9eda-1ccb-43d1-a24f-ddf1195ed57b

 

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip (226,92KB)

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip (427,38KB)

 

ZIPINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.zip (938,68KB)