Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.07.2021 zawiadomienie o możliwości zapoznanaia się z dokumentacją sprawy - ujednolicony raport

Dobrodzień, dnia 19.07.2021 r.

GK.6220.3.18.2019

 

ZAWIADOMIENIE
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji kruszywa naturalnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat oleski”

zawiadamiam

strony postępowania, o możliwości zapoznania się z:

- ujednoliconym raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, złożonym przez P.H.U. „Placzyński” sp. z o.o.

Z pełną treścią dokumentacji zainteresowani mogą zapoznać się, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 343999525, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, w godzinach pracy Urzędu.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDF19.07.2021 zawiadomienie o możliwości zapoznanaia się z dokumentacją sprawy - ujednolicony raport.pdf

PDFZałączniki BzionkówI.pdf
PDFwyniki_max moc akust_pora dnia.pdf
PDFZałaczniki Bzionków II.pdf
DOCXRAPORT Bzionków-tekst jednolity- luty 2021.docx
PDFdane_max moc akust_pora dnia.pdf
JPEGizofony_max moc akust_pora dnia.jpeg