Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2008 rok

 • DOCUchwała Nr XXIV 186 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr XXIII 183 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. oraz uchwały nr XII/85/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 • DOCUchwała Nr XXIII 182 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr XXIII 180 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXIII 176 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXII 171 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania różnych form reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień

 

 

 • DOCUchwała Nr XXI 157 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy w Dobrodzieniu

 

 • DOCUchwała Nr XX 152 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla gminy Dobrodzień”

 

 • DOCUchwała Nr XIX 148 2008.doc RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla gminy Dobrodzień"

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XVII 131 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Turza

 

 • DOCUchwała Nr XVII 130 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

 • DOCUchwała Nr XVI 114 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie  ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywana i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • DOCUchwała Nr XV 104 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia  17 marca  2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

 • DOCUchwała Nr XV 103 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca  2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywana i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • DOCUchwała Nr XV 99 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  07-02-2012 14:12
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  07-02-2012 14:41
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4617
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl