Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2010 rok

 • PDFUchwała Nr XLIII 346 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg- umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

 • PDFUchwała Nr XLIII 344 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

 

 • PDFUchwała Nr XLII 341 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenia miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XLII 340 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XLII 339 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XLII 333 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 • PDFUchwała Nr XXXIX 318 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 317 2010.pdf RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  07-02-2012 13:46
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  07-02-2012 13:48
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3622
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl