Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

KSIĘGA REJESTROWA DOBRODZIEŃSKIEGO OŚRODKA

KULTURY I SPORTU W DOBRODZIENIU

PROWADZONA PRZEZ GMINĘ DOBRODZIEŃ


 

Księga prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujące wpisu

1

31.03.1992r.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

Realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a także

 w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. Do podstawowych zadań należy:

  1. Rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

  2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

  3. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

  4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

  5. Udostępnianie obiektów sportowych do organizacji imprez, o których mowa w pkt poprzednich,

  6. administrowanie terenami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta a zwłaszcza kompleksem sportowym przy ulicy Piastowskiej 115, kryta Pływalnią „Delfin” przy ulicy Solnej 5 oraz stawami przy ulicy Habas,

  7. Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu – prowadzenie i upowszechnianie wiedzy o historii regionu,

Plac Wolności 24,

46-380 Dobrodzień

Gmina Dobrodzień o statusie miejsko-wiejskim

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

REGON

00287220;

 

 

NIP

575-15-74-336

 

PKD

9004Z

 

 

 

 

-------------

Lidia Kontny

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko Dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

31.03.1992r.

Uchwała nr XVI/71/76 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Dobrodzieniu z dnia 14 grudnia 1976 roku w sprawie powołania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrodzieniu oraz Miejsko Gminnego Społecznego Komitetu ds. kultury.

 

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

2

31.03.1992r

 

Stanisław Górski został powołana na stanowisko Dyrektora Uchwałą Nr 25/51/91 Zarządu Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 18 lipca 1991r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrodzieniu.

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

3

14.09.2000r.

Uchwała Nr XXII/137/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 września 2000r. w sprawie utworzenia i przyjęcia Statusu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 1

 

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

4

17.08.2001r.

Uchwała Nr XXX/202/01 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/2000 w sprawie utworzenia i przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

 

 

-------------

 

 

 

 

-------------

 

 

-----------

Lidia Kontny

5

30.04.2010r.

Uchwała Nr XXXVI/288/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

6

28.10.2010r.

Uchwała Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

7

15.03.2013r.

Uchwała Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

8

01.08.2013r.

 

Agnieszka Hurnik została powołana na stanowisko dyrektora Zarządzeniem Nr S.0050.82.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu na okres 5 lat z dniem 01.08.2013r.

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

9

24.06.2015r.

Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Agnieszka Hurnik

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

10

03.10.2017r.

Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Agnieszka Hurnik

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

11

01.08.2018r.

 

Agnieszka Hurnik została powołana na stanowisko dyrektora Zarządzeniem Nr S.0050.92.2018r. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury -Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu na okres 7 lat z dniem 01.08.2018r.

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

30.01.2014r.

Dnia 30.01.2014r. złożono sprawozdanie finansowe za 2013r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

2

30.01.2015r.

Dnia 30.01.2015r. złożono sprawozdanie finansowe za 2014r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

3

29.01.2016r.

Dnia 30.01.2016r. złożono sprawozdanie finansowe za 2015r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

4

30.01.2017r.

Dnia 30.01.2017r. złożono sprawozdanie finansowe za 2016r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

5

30.01.2018r.

Dnia 30.01.2018r. złożono sprawozdanie finansowe za 2017r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

6

30.01.2019r.

Dnia 30.01.2019r. złożono sprawozdanie finansowe za 2018r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

7

30.01.2020r.

Dnia 30.01.2020r. złożono sprawozdanie finansowe za 2019r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

8

08.02.2021r.

Dnia 08.02.2021r. złożono sprawozdanie finansowe za 2020r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

1

 

 

01.06.2021r.

Uchwała nr XXIV/201/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

 

 

-------------

 

 

 

 

-------------

 

 

Waldemar Krafczyk

 

 ---------------------------------------------------------

1 Zapis nieaktualny