Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2011 rok

 

 • PDFUchwała Nr XI 112 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr XI 111 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • PDFUchwała Nr XI 108 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 

 • PDFUchwała Nr XI 107 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

 

 

 • PDFUchwała Nr XI 105 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr X 95 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr X 94 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr X 93 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012–2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • PDFUchwała Nr VIII 73 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 

 • PDFUchwała Nr VI 57 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VI 50 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 35 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IV 32 2011.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym
Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  06-02-2012 13:26
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  06-02-2012 13:37
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3533
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl