Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.77.2021

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.77.2021
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu Pana Eugeniusza Konik do udziału w przedsięwzięciu, wykonywanym przez Zakład Handlowy FELIKS s.c., T. M. FELIKS, 46-380 Warłów, ul. Lipowa 8, pod nazwą „Modernizacja układu podczyszczania ścieków na sieci kanalizacyjnej położonej w Warłowie stanowiącej własność Gminy Dobrodzień i podejmowania wszelkich związanych z tym czynności.

§ 2

Pełnomocnictwo, o którym mowa udziela się do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2021.pdf