Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2012

DOCZarządzenie Nr S.0050.142.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.141.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury

DOCZarządzenie Nr S.0050.140.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

DOCZarządzenie Nr S.0050.138.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.137.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie "Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu" do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.135.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.134.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr S.0050.133.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.132.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku nawałnicy gradobicia w dniu 3 lipca 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.131.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2012r

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.129.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.128.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.127.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.126.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2012r

DOCXZarządzenie Nr S.0050.125.2012.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCZarządzenie Nr S.0050.124.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 10 grudnia 2012r

DOCZarządzenie Nr S.0050.123.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie "Szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy" do Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy, ul. Kolejowa 27

DOCZarządzenie Nr S.0050.121.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.120.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.119.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.118.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zwiększenia wartości budynku DOKiS w Dobrodzieniu w związku z modernizacją kotłowni i przekazania do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zwiększenia wartości zmodernizowanego budynku przy ulicy Plac Wolności 22-23 i oleskiej 1a w Dobrodzieniu i przekazania do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.115.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

DOCZarządzenie Nr S.0050.114.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.112.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2012 roku w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657, położone w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.110.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 25 października 2012 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 31 października 2012r

DOCZarządzenie Nr S.0050.109.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.108.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie pomieszczeń kotłowni zlokalizowanych w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.106.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.105.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.104.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał

DOCZarządzenie Nr S.0050.103.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.102.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowych

DOCXZarządzenie Nr S.0050.101.2012.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.100.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.99.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.98.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr S.0050.97.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.96.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.95.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie wprowadzania zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.94.2012 .doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 września 2012 roku w sprawie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

DOCZarządzenie Nr S.0050.93.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.92.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.91.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.91.2012.doc

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2012 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DOCZarządzenie Nr S.0050.89.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.88.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziałów

DOCZarządzenie Nr S.0050.87.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr S.0050.86.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.85.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.84.2012.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ODTZarządzenie Nr S.0050.83.2012.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

DOCZarządzenie Nr S.0050.82.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.81.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.80.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.79.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów

DOCZarządzenie Nr S.0050.78.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.77.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.76.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr S.0050.75.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2011 z dnia 01.08.2011r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.74.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.73.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.72.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.71.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCXZarządzenie Nr S.0050.70.2012.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.69.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.68.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego

DOCZarządzenie Nr S.0050.67.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.66.2012.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2012.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

DOCZarządzenie Nr S.0050.64.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do obsługi CEIDG

DOCZarządzenie Nr S.0050.63.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.62.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.61.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.60.2012.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2012 roku Zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.59.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.58.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.57.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.56.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.55.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.54.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.53.2012.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 52.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w  Urzędzie  Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 51.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

DOCZarządzenie Nr 50.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr 49.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia do zatwierdzenia arkuszy organizacji gimnazjum, szkół, przedszkoli i zespołu

DOCZarządzenie Nr 48.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 47.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr 46.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 45.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia osób

DOCZarządzenie Nr 44.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r.

DOCZarządzenie Nr 43.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 42.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

DOCZarządzenie Nr 41.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 40.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do udziału w czynnościach związanych ze spisaniem majątku ruchomego należącego do Józefa i Heleny Mirek

DOCZarządzenie Nr 39.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 38.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr 37.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012

DOCZarządzenie Nr 36.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 35.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr 34.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 33.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 32.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości  stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 31.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr 30.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do udziału w czynnościach związanych ze spisaniem majątku ruchomego należącego do Józefa i Heleny Mirek

DOCZarządzenie Nr 29.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 28.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celow

DOCZarządzenie Nr 27.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 26.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 25.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr 24.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DOCZarządzenie Nr 23.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 22.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 21.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 20.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 6 kwietnia 2012r

DOCZarządzenie Nr 19.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wprowadzania zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2012r

DOCZarządzenie Nr 18.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 17.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 16.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

DOCZarządzenie Nr 15.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr 14.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r.

DOCZarządzenie Nr 13.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy  Dobrodzień w 2012 r.

DOCZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13.doc

DOCZarządzenie Nr 12.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2012r

DOCZarządzenie Nr 11.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr 10.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

DOCZarządzenie Nr 9.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

DOCZarządzenie Nr 8.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2012r

DOCZarządzenie Nr 7.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zamian do budżetu gminy na 2012r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr 6.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr 5.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 4.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planów wykonawczych budżetu gminy na 2012r

DOCZarządzenie Nr 3.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCZarządzenie Nr 2.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr 1.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  13-01-2012 14:55
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  27-05-2014 08:17
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6049
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl