Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 15 marca 2021

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 15-03-2021 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 18:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Dorota Wołowczyk

3. Jacek Skibe

4. Piotr Kapela

5. Gabriel Kukowka

6. Robert Kobus

7. Joachim Wloczyk

8. Dorota Maleska

9. Radosław Zając

10. Rafał Chwalczyk

Nieobecna radna Sara Pruska

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu;

 • uchylenia Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu;

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ulicy Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901;

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901.

 1. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych z promocją Gminy Dobrodzień.

 2. Informacja koordynatora ds. szczepień w Gminie Dobrodzień ( dowóz do punktu szczepień przeciw COVID 19 uprawnionych mieszkańców Gminy Dobrodzień + infolinia).

 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 6. Dyskusja nad upamiętnieniem III Powstania Śląskiego.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 8. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Robert Kobus, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska

Punkt 2.

Zaopiniowanie projektów uchwał:

a. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Dyrektor ZEASiP poinformowała, że aby nie figurowały dwie uchwały o utworzeniu żłobka należy podjąć uchwałę uchylającą o utworzeniu żłobka z 2014 roku.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Radosław Zając, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska

b. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Dyrektor ZEASiP poinformowała, że projekt uchwały jest następstwem pierwszego projektu uchwały. Gdy uchwała o likwidacji żłobka nie zostanie opublikowana to będą dwie uchwały o utworzeniu żłobka.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska

c. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ulicy Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901;

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że, że jest to jeden z terenów znajdujący się w obszarze od ul. Oleskiej w kierunku Olesna teren objęty Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Drugi położony przy obwodnicy Myśliny w kierunku Bzinicy przy dużym rondzie. Jedna działka inwestycyjna przeznaczona jest do sprzedaży.

Jest kilka działek, które można przeznaczyć do sprzedaży o zróżnicowanej powierzchni.

Ze względu, że są to tereny rolnicze, osoby, które nie są rolnikami nie mogą zakupić działki powyżej 1 ha. Dlatego problemem jest oferowanie terenu osobie, która nie jest rolnikiem.

Na pytanie Przewodniczącego RM czy obszar znajdujący się w kilku lokalizacjach objęty zostanie jednym planem, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że tak będzie jeden plan na cały obszar.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ulicy Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901 poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ulicy Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901;

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska

d. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901 poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Radosław Zając, Robert Kobus, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Sara Pruska

Projekty uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych z promocją Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Inspektor Alicja Włodarz Kempa poinformowała, że w 2020 roku na promocję Gminy Dobrodzień wydatkowano kwotę 32 000,00 zł.

Spośród ważniejszych zadań z zakresu promocji wymienić można m.in.:

 • redagowanie strony internetowej www.dobrodzien.pl - bieżące informacje w zakresie funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i realizowanych przez nie zadań;

 • prowadzenie profilu UM na portalu Facebook. W celu budowania interakcji z mieszkańcami prowadzony jest oficjalny profil gminy na Facebooku – liczba polubień profilu wynosi obecnie 1240;

 • komunikacja z mieszkańcami poprzez aplikację mobilną oraz system powiadomień;

 • bieżące informacje o zbliżających się wydarzeniach oraz ważne komunikaty z zakresu działalności Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, powiadomienia, powiadomienia związane z wywozem odpadów etc. Ilość pobrań aplikacji wynosi na dzień 4.02.2021 r. - 1542.

 • promocja w RADIO - Gmina na stałe współpracuje z rozgłośniami radiowymi.
  W tym celu z zawarto umowy na promocję na antenie radio DOXA oraz Radio park.

Współpraca polega na emisji wskazań sponsorskich, utrwalania pozytywnego wizerunku gminy, przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności gminy, wywiadów z przedstawicielami samorządu.

 • promocja gospodarcza gminy - Forum gospodarcze

W 2019 r. zainicjowano po raz pierwszy forum gospodarcze gminy, które spotkało się z bardzo dobrym odbiorem wśród osób zainteresowanych, pozytywnie wpłynęło na promocję gospodarczą gminy. W 2020 r. z uwagi na epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 nie przystąpiono do organizacji kolejnej edycji forum.

 • wydawanie art. promocyjnych gminy - Grudzień 2020 złożono wniosek do LGD „Kraina Dinozaurów” pn. „Dobrodzień-dobry adres na mapie LGD Kraina Dinozaurów” w partnerstwie (Gmina, Stowarzyszenie Karolinka, DOKiS, Stowarzyszenie Brzozowa Dolina, MTRDZ. 26.03.2021r. zostanie podpisana  umowa o dofinansowanie. (wysokość dofinansowania 50.000,00 zł). zdjęcia / film / folder / ulotki /magnesy ;

 • nowością jest przygotowany specjalnie dla najmłodszych Mieszkańców Gminy Dobrodzień urodzonych w roku 2021 prezent powitalny. Aby go otrzymać trzeba spełnić następujące warunki: być mieszkańcami gminy Dobrodzień, dziecko urodziło się po 1 stycznia 2021r., w ciągu 90 dni od dnia narodzin pociechy należy poprawnie wypełnić wniosek i złożyć go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub wysłać go za pośrednictwem maila. W skład pakietu wchodzi kocyk z haftem – Dobrodzień wita nowego mieszkańca, przytulanka, list gratulacyjny. Regulamin i wniosek – www.dobrodzien.pl

Radny Joachim Wloczyk zapytał skoro na promocję wydano 32 000,00 zł to ile kosztuje utrzymanie strony Dobrodzień. pl, skoro facebook jest bezpłatny. Zauważył, że w 2020 roku nie przeznaczono środków na zakup kubków.

Pani A. Włodarz-Kempa – z działalności, w ramach umowy jest prowadzony Biuletyn Informacji Publicznej.

Wyjaśniła, że nie były zakupywane gadżety promocyjne, gdyż posiadamy zapas. Poinformowała, że z dużego projektu jest planowane zapotrzebowanie na gadżety.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w roku 2019 zakupiono dużą ilość kubków, długopisów, toreb.

Burmistrz dodał, że z LGD otrzymaliśmy torby z napisem i herbem. Od marca 2020 roku jest covid-19 i nie było komu przekazywać tych upominków.

Przewodniczący Komisji zaproponował na terenie strefy, przy rondzie ustawić tablicę z mapką o terenach inwestycyjnych , ich wielkości, rozmieszczenie i kontakt, co potencjalny inwestor mógłby wykorzystać. Czy można by to przeprowadzić w ramach promocji.

Radny Joachim Wloczyk uważa, że skoro dysponujemy taką kwotą to czy nie można by wejść we współpracę z firmą , która połączyła by wszystkie atuty i profesjonalną promocję( na obrzeżach obwodnicy). Gmina posiada dużo atutów gospodarczych, historycznych i warto coś takiego zrobić. Warto się nad tym zastanowić.

Radny Robert Kobus stwierdził, że racją jest, by postawić coś przy obwodnicy, gdzie przejeżdża większość samochodów i są tereny inwestycyjne. Można też pomysł rozpowszechnić.

Uważa, ze kwota 32 000,00 zł nie jest kwotą dużą na promocję i utrzymanie domeny, serwera i BIP-u. Uważa, że trzeba bardziej stawiać na reklamę przy obwodnicy.

Radny Joachim Wloczyk zaproponował ustawienie tablicy informacyjnej standardowej klasycznej. Zwrócił uwagę na postawienie jednej tablicy multimedialnej, która przyciąga wzrok, by był to przekaz zauważalny przez ludzi i kierowców. (coś na wzór tablicy, która jest przy Dobrotece).

Przewodniczący Komisji uważa, że po zmroku taka reklama irytuje kierowców. Należy pamiętać że podróżujący mają tylko kilka sekund, by zapoznać się z jej treścią.

Strefa inwestycyjna jeden wyraźny napis, można zaprojektować podświetlenie co może zaciekawić inwestorów. Uważa, że tablica multimedialna jest bardzo droga.

Zaproponował, by promocję zlecić profesjonalnej firmie, która wyeksponowała by atuty dobrodzieńskie. Ma nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze podczas tej kadencji.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że wystarczy postawienie tablicy, by poinformować, że gmina posiada tereny inwestycyjne. Uważa, że znalazła by się firma, która opracowałaby promocję gminy na kilka lat.

Obecnie podczas pandemii nie wydaje się gadżetów, ale uważa, że gmina powinna posiadać dużo gadżetów. Jest zdania, że promocja powinna zająć się firma, a pracownik urzędu tylko pracę koordynować.

Radny Robert Kobus zwrócił się z zapytaniem do pani Alicji Włodarz-Kempa w jakim kierunku chciałaby skierować promocję, jakie ma pomysły i przemyślenia.

Pani A. Włodarz-Kempa wyjaśniła, że chciałaby podejść do sprawy profesjonalnie. Zorganizować spotkanie w grupie celem ustalenia kilku priorytetów co chcielibyśmy w kraju promować, czym chcemy się wyróżnić, pod jakim kątem poprowadzić promocję.

Przypomniała, że kiedyś była podjęta strategia gminy, ale już wygasła. Uważa, że trzeba małymi kroczkami taką strategię opracować i realizować.

Zostały podpisane umowy z rozgłośniami i trzeba się zastanowić nad priorytetami co chcemy przedstawiać, ale trzeba liczyć się z kosztami. Należy zastanowić się czy chcemy promować się pod kątem gospodarczym, stolarskim, czy wynająć firmę, która wskaże mocne strony gminy.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że jest podpisana umowa z Radio Doxa, Radio Park i stwierdził, że ani razu jeszcze nie słyszał informacji o terenach inwestycyjnych. Brakuje także zwykłej reklamy co gmina posiada.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że zgadza się z panią A. Włodarz-Kempa, że firma zewnętrzna po zebraniu atutów gminy będzie wiedziała co zareklamować, gdyż będzie miała spojrzenie z zewnątrz.

Burmistrz poinformował, że uczestniczył w rozmowach. Była koncepcja – Dobrodzień – miasto stolarzy i stworzenie strony internetowej, na której mieli reklamować się stolarze. Odbyło się kilka spotkań, przy współpracy powstał odpowiednik strony Dobrodzienia na których mieli reklamować się stolarze, ale w rozmowach z nimi wyszło, że ma się tym zająć urząd.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w 2019 roku odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami stolarzy, którzy uczestniczyli w projekcie Meble – Dobrodzień. Powstała witryna Meble Dobrodzień. Uważa, że zatrudnienie firmy, przy tej kwocie może być sporym problemem.

Radny Jacek Skibe zapytał czy mają być reklamowane tylko meble. Uważa, że tereny inwestycyjne warto zareklamować i coś zaproponować. Zatrudnienie małej firmy było by właściwe.

Zastępca Burmistrz przypomniał, że strategią w 2017 roku było powstanie witryny Meble Dobrodzień, była koncepcja, by promować meble.

Radny Jacek Skibe uważa, że miasto ( urząd) ma promować Dobrodzień, a stolarze przy okazji mogą się promować.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że z powodu pandemii nie jest możliwe przeprowadzenia rozmów, ale kilkuosobowa grupa może się spotkać w reżimie sanitarnym i podyskutować o kierunkach promocji, jakie są cele i założenia.

Uważa, że promować należy nie tylko stolarstwo, gdyż także inne branże płacą podatki. Jeżeli będą argumenty wtedy należy pomyśleć o firmie, która przygotuje kampanię reklamową. Postara się takie spotkanie zorganizować.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jesteśmy aktualnie w trakcie szkolenia „ Standardy obsługi inwestorów”, gdzie kładzie się nacisk na promocję pod kątem inwestycji.

Uważa, że jest jeszcze sporo spraw do poprawienia pod kątem spraw gospodarczych, należy promować się pod kątem terenów inwestycyjnych. Uważa, że baner plus odpowiedni portal o terenach inwestycyjnych i całej gospodarce byłby dobrym rozwiązaniem.

Przewodniczący RM stwierdził, że cieszy fakt, że zostały podjęte rozmowy na temat promocji, gdyż od 3 lat na ten temat nie było żadnych rozmów. Uważa, że należy poważnie podejść do tej sprawy. Na zasadzie Rady Kultury proponowałby stworzyć Radę Promocji Gminy (przedstawiciele różnych branż i radni). W trakcie spotkań należałoby wytyczyć sposoby i kierunki działania.

Radni zaproponowali, by utworzyć Radę Promocji Gminy Dobrodzień. W skład Rady winne wejść przedstawiciele z różnych branż oraz radni.

Radni, którzy zadeklarowali udział w pracach Rady Promocji Kultury to: Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Sara Pruska i Gabriel Kukowka.

Punkt 4.

Informacja koordynatora ds. szczepień w Gminie Dobrodzień ( dowóz do punktu szczepień przeciw COVID 19 uprawnionych mieszkańców Gminy Dobrodzień + infolinia).

Zarządzeniem Burmistrza pani Alicja Włodarz-Kempa została wyznaczona jako koordynator ds. szczepień oraz utworzenia infolinii.

 • 12.01.2021r. - Decyzja Wojewody Opolskiego polecająca Burmistrzowi Dobrodzienia realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych”. Zadanie to jest zadaniem zleconym z Funduszu przeciwdziałania COVID ;

 • 13.01.2021r. - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii;

 • osoby uprawnione do przewozu:

 1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

 2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień;

Na dzień 15 marca 2021r. Otrzymano 21 zleceń na przejazdy – wykonano 19 przejazdów.

Zakładka na www.dobrodzien.pl bieżące informacje na temat szczepień, dojazdu na szczepienia

Burmistrz poinformował, że w związku z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19 do kwestionariusza ( ankiety) zostali wprowadzeni funkcjonariusze (służby mundurowe – strażacy) w liczbie 173. Liczba zgłoszonych chętnych wynosi 8. Szczepienia się opóźniają i odbędą się po służbach medycznych.

Nauczycieli, pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaszczepiono ogółem 94 tj. około 80%.

Burmistrz poinformował, ze sanepid nie aktualizuje informacji o osobach zakażonych.

Radny Joachim Wloczyk ( Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrodzieniu) poinformował, że nauczyciele i instruktorzy nauki zawodu w 95% przyjęli 1 dawkę szczepionki.

Punkt 5.

Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

Nastąpiła zmiana kworum

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

1. Sara Pruska

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok przedstawiła pani Alicja Szafarczyk – w zastępstwie Dyrektora MGOPS.

Przedstawiła pokrótce formy pomocy tj. wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, pieczy zastępczej, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinie, realizacja innych zadań dla dobra rodziny przez różne instytucje i organizacje gminy Dobrodzień oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny na rok 2021.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2020 rok przedstawiła pani Alicja Szafarczyk – w zastępstwie Dyrektora MGOPS.

Nowymi zadaniami są opieka wytchnieniowa i projekt „ Nie-Sami- Dzielni”.

Następnie przedstawiła pokrótce informacje na temat działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021r.

1. Wprowadza się przychody w wysokości 26.123,72 zł wynikające z rozliczenia wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Środki te zostaną przeznaczone na realizacje w/w programów.

2. Zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. o 119.687,00 zł (zgodnie z otrzymaną informacją MF)

3. Zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 153.000,00 zł.

4. Po analizie wykonania planu wydatków na utrzymanie dróg w 2021r. zwiększa się środki na ten cel o 150.000,00 zł.

5. Przenosi się 5.000,00 zł w ramach zadania „Budowa PSZOK w Dobrodzieniu” ze środków na realizację zadań objętych projektem na ewentualne wydatki nieujęte w projekcie, a konieczne do poniesienia w celu uruchomienia punktu.

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 70 w Ligocie Dobrodzieńskiej” na kwotę 26.000,00 zł – przeznaczenie środków: plan koncepcyjny i projekt budowlany.

7. Celem dokończenia inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Klekotna” zwiększa się plan o 37.000,00 zł.

8. Wprowadza się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów w okolicy ronda przy ul. Oleskiej i ul. Szemrowickiej – 20.000,00 zł.

9. Zwiększa się dotację podmiotową dla DOKiS o 75.000,00 zł – po złożonym wniosku uzasadniającym zwiększenie koniecznością poniesienia wydatków na remont pływalni.

10. Przenosi się 2.801,50 zł w ramach planu wydatków ZEASiP z rozdz. 80113 (dowóz dzieci do szkół) na rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy do stypendiów.

11. Wprowadza się wolne środki w wysokości 702.187,00 zł.

12. Wprowadza się dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem nowego Żłobka. Dochody 100.000,00 zł i wydatki 221.500,00 zł. Dodatkowo po likwidacji istniejącego żłobka niewykorzystany plan dochodów (ok. 30.000,00 zł) i wydatków (ok. 285.000,00 zł) zostanie wprowadzony jako plan nowego żłobka.

13. Wprowadzono zmianę funduszu sołeckiego w Makowczycach polegająca na połączeniu 3 zadań w jedno zadanie inwestycyjne ( kwota i zakres praz nie ulega zmianie).

14. Przeniesiono 3.247,00 zł w rozdz. Ochotnicze Straże Pożarne z zakupów na dotacje dla OSP Pludry. Są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Pludry – zmianie ulega jedynie forma wykonania zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej odnośnie zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 153.000,00 zł, zapytał których szkół to dotyczy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po kontroli NIK wszczęto postępowania w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej z tytułu ujęcia obcokrajowców w wagach przewidzianych dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej w szkołach: PSP Dobrodzień, Turza, Szemrowice. Natomiast w związku z kontrolą Izby Administracji Skarbowej zwrotu muszą dokonać szkoły: PSP Dobrodzień, PG Dobrodzień, Pludry, Gosławice.

Na kolejne posiedzenie Komisji należy przygotować szczegółową informację na temat otrzymania i zwrotu subwencji.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy zwrot środków dotyczy jednego roku czy kilku lat, Burmistrz wyjaśnił, że zwrot dotyczy dwóch zagadnień. Po pierwsze uczniowie nie posiadali obywatelstwa i złożyli deklaracje. Jest to działanie nieprawne i trzeba zwrócić około 20 000,00 zł za lata 2017, 2018, 2019, 2020.)

Drugie zagadnienie dotyczy kontroli Izby Administracji Skarbowej, która wykazała nienależnie pobraną część subwencji oświatowej. W 2017 roku w klasie integracyjnej było 6 dzieci z orzeczeniem, rozporządzenie mówi, że w klasie może być od 3 – 5 dzieci.

W klasie pierwszej gimnazjum było 5 uczniów, w drugiej klasie dodatkowo 1 osoba otrzymała orzeczenie z poradni i skierowanie do klasy integracyjnej w trakcie trwania nauki.

Można było 5 uczniów rozdzielić ( 1 dziecko nauczanie wspomagające) lub stworzyć klasę 6 osobową ale było orzeczenie psychologa, by nie rozdzielać. Jedno orzeczenie zostało wysłane przez poradnie w dniu 4 października a powinno być wysłane do 30 września i trzeba zwrócić 55 000,00 zł. (orzeczenie obowiązuje na etapie przedszkolnym a nie szkolnym). Poradnia miała wydać orzeczenie, a zostało ono wydane ale z datą 4 października co Izba Skarbowa zakwestionowała.

Burmistrz nie wie jeszcze jaka będzie decyzja Ministerstwa. Stwierdził, że wydaje się, iż decyzje dyrektorów były słuszne, ale prawo jest prawem.

Radny Joachim Wloczyk uważa, że kwestia wpisania ucznia na stan 30 września, któremu wydano orzeczenie z datą 4 października jest nie do obronienia, gdyż kontrolujący patrzy na prawo. Powstała kwestia 6 uczniów, gdzie miało ich być 5.

Burmistrz wyjaśnił, że uczniowie byli wykazani z wagą – orzeczeniem kontroler podważył, że nie była to klasa integracyjna, gdzie powinno być od 3 do 5 uczniów, a nie 6. Skoro było 6 uczniów to klasa nie spełnia warunków klasy integracyjnej zgodnie z zarządzenie ministra.

Poinformował, że wysłana została odpowiedź i czekamy na decyzję Ministerstwa. Jest jeszcze jedna instancja, a później sąd, ale dla bezpieczeństwa proponuje zabezpieczyć środki w budżecie.

Przewodniczący RM zapytał czy zostało coś zrobione, by takie sytuacje się nie powtórzyły.

Burmistrz poinformował, że jeżeli będzie kontrolowany rok 2017 i 2018 to znowu wykażą, że jest 6 uczniów w klasie integracyjnej. Nie będzie problemu z uczniem, gdyż posiada orzeczenie z datą 4 października.

Na spotkaniu z dyrektorami szkół było powiedziane, by nie wpisywać dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie mają orzeczenia w ręce.

Dyrektor ZEASiP sprawdza teraz orzeczenia i deklaracje odnośnie nauki języka niemieckiego.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy dyrektorzy zostali poinformowani, by taka sytuacja w przyszłości nie miała miejsca, Burmistrz poinformował, że Dyrektor ZEASiP przekazała dyrektorom informację na piśmie.

Radny Joachim Wloczyk wyjaśnił, że SIO dokonuje kontroli na dzień 30 września a kontrolującego nie interesuje protokół z kontroli zewnętrznej.

Skarbnik Gminy życzyłaby sobie, żeby nie było nic do zwrotu, ale przepisy, które określają wagi często się zmieniają. Wyjaśniła są bardzo skomplikowane zapisy stąd zaistniała sytuacja na terenie całego kraju.

Radny Gabriel Kukowka odnośnie interpretacji prawa stwierdził, że należy zwrócić się z zapytaniem do jednostki kontrolującej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ich odpowiedzią jest, że nie są instytucją prawną, Urząd Skarbowy nie odpowiada a do Ministerstwa Edukacji Narodowej trzeba pisać.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu dnia 11 marca 2021r.

Zgodnie z sugestią radnych, Dyrektor przedłożyła projekt budowlany związany z wykonaniem remontu budynku Krytej Pływalni „ Delfin” oraz przedstawiła dokumenty wynikające z procesu zapytania ofertowego.

Skarbnik Gminy przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu komisji zaproponowano zabezpieczenie środków wysokości 75 000,00 zł tylko jest pytanie czy ta kwota wystarczy. W piśmie poinformowano, że obecna cena wynosi 73 000,00 zł brutto.

Dyrektor A. Hurnik poinformowała, że rozmowy były prowadzone Poinformowała, że w dniu 5 stycznia br. otrzymała pozwolenie na budowę.

Skarbnik poinformowała, że na Sesji RM kwota dotacji dla DOKiS zostanie zmieniona na 73 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Radosław Zając, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 8.

Dyskusja nad upamiętnieniem 100 rocznicy III Powstania Śląskiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektor DOKiS, by poinformowała jakie ma plany i w jaki sposób dom kultury chce upamiętnić III Powstanie Śląskie.

Dyrektor poinformowała co ustaliła z Zastępcą Burmistrza a mianowicie:

 • wystawa żołnierzyków i strażaków w ramach projektu Stowarzyszenia Brzozowa Dolina ( 27 i 28 marca – uczniowie klas 1-3), jest przygotowany plakat, autor nie pozwala zamieścić informacji o prelekcji;

  Na pytanie Przewodniczącego komisji odnośnie kwestii finansowania, dyrektor poinformowała, że projekt musi zostać zrealizowany do końca maja br.

  Burmistrz poinformował, że koszty wystawy i prelekcji zostaną pokryte ze środków projektu. Autor plakatu nie chciał go wykonać tak jak było zaplanowane, zostanie sfinansowany częściowo ze środków Stowarzyszenia.

  Radna Dorota Maleska wyjaśniła, że projekt miał inne działania, poprosiła o zabezpieczenie 3 000,00 zł w budżecie, gdyż nie ma jeszcze odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego czy zaakceptują zmiany.

  Burmistrz wyjaśnił, że na ten moment są zabezpieczone środki na obchody 100 Rocznicy III Powstania Śląskiego. Ma nadzieję, że Urząd Marszałkowski przekaże środki.

  Dyrektor domu kultury zwróciła się z zapytaniem czy zamówić mszę na termin majowy ( 4 -5 maja);

  Planowana jest także wystawa mobilna na rynku dot. plebiscytu, powstają koszty. Zapytała kto miałby zaprojektować tekst i grafikę wystawy. Stwierdziła, że można skorzystać z wystaw Muzeum Powstań Śląskich na Górze św. Anny lub z Archiwum Państwowego;

 • uroczystość odsłonięcia tablic na cmentarzu;

  Dyrektor zaproponowała wykonanie zbiorczego plakatu – zwróciła się do radnych czy maja jakąś sugestię.

 • Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że radni dyskutowali nad inscenizacją

 • Radny Tomasz Miazga zaproponował spotkanie radnych celem dokonania uzgodnień i przekazania ich Dyrektor domu kultury;

 • Dyrektor Hurnik zapytała czy maja to być obchody w przestrzeni publicznej czy zamkniętej oraz kiedy rozpocząć obchody.

 • Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy pamiętać, że wchodzimy w kolejny punkt krytyczny pandemii w okolicach rocznicy wybuchu powstania śląskiego.

  Jest za inscenizacją ale w okolicach lipca i dobrze by było gdyby w prelekcji i inscenizacji wzięli udział mieszkańcy.

 • Przewodniczący RM stwierdził, że w dobie pandemii najlepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie wystawy na rynku. W mszy św. oraz odsłonięciu tablicy może wziąć udział ograniczona ilość osób. Uważa, że należy skupić się nad upamiętnieniem poprzez zorganizowanie wystawy na rynku, z której skorzysta większa ilość mieszkańców;

 • Radny Jacek Skibe zaproponował, by wystawę połączyć z wykorzystaniem fontanny i odpowiednimi kolorami ( 2 – 3 dni zmieniać repertuar z tych czasów i kolory) by kojarzono z powstaniem śląskim.

 • Przewodniczący Komisji zaapelował do radnych, by w przypadku pomysłu w tej sprawie skontaktować się z dyrektorem domu kultury.

  W książce pt.” Przyczynki do dziejów Lublinieckich” autorstwa Kazimierza Koszarka został wykazany budynek przy ul. Piastowskiej 24, w którym mieścił się sztab powstańców śląskich. W imieniu RM chciałby wystosować pismo do IPN, który być może posiada informację. Zaproponował, by upamiętnić tych powstańców, by wspomóc zakup tablicy.

 • Burmistrz poinformował, że będzie tablica prezentująca historię szkoły wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Dobrodzieniu im. Powstańców Śląskich. W odsłonięciu tej tablicy będą uczestniczyli uczniowie klas 2 i 3. Tablica jest już wykonana i w okolicach 4 maja planowane jest odsłonięcie tablicy jako jeden z elementów upamiętnienia 100 rocznicy III Powstania Śląskiego.

 • Zastępca Burmistrza poinformował, że jest możliwość otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakładając, że otrzymamy dofinansowanie trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania lokalne i zastanowić się nad wykonaniem muralu (gdzie i w jakiej formie.)

 • Przewodniczący RM zastanawiał się nad umieszczeniem muralu na wieży ciśnień. Poprosił o zastanowienie się nad wykonaniem wystawy na rynku, która mogłaby być około miesiąca.

 • Przewodniczący Komisji zapytał czy jest możliwość przygotowania wystawy w miesiącu maju.

 • Dyrektor A. Hurnik wyjaśniła, że musi być podany autor, treść i zdjęcia. Gdyby okazało się, że środki z projektu można wykorzystać to czy nie wykorzystać środków na tablice.

 • Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że słucha dyskusji i zapytał czy nie można odwołać się do dr Respondka z Uniwersytetu Śląskiego. Uważa, że drugim autorytetem jest pan Paweł Mrozek.

  Radny zastanawia się czy mieszkańcy Dobrodzienia brali udział w III Powstaniu Śląskim.

 • Radny Gabriel Kukowka uważa, że Urząd czy Rada Miejska jako instytucja lub ktokolwiek wystąpi do instytutu po informację to sprawdzone fakty można przedstawić.

Punkt 9.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Sara Pruska, Robert Kobus, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joachim Wloczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 10.

Sprawy różne.

Odpowiedź na wniosek radnego Jacka Skibe - analiza działalności DOKiS za 2020r. w zakresie dochodów i wydatków w 2019r.

Radni wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu komisji otrzymali materiały dotyczące porównania wykonania planu finansowego za rok 2019- 2020.

Przedstawiono plan i wykonanie kosztów w roku 2019 do roku 2020 domu kultury, krytej pływalni, muzeum, obiektu sportowego, sekcji pływackiej, Zespołu Pieśni Regionalnej oraz informację Komisji Rewizyjnej jak poniżej:

W odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przeszeregowanie niektórych kosztów wynikające z pandemii Covid 19 i czasowego zamknięcia instytucji czy ograniczonego jej działania, Dyrektor Agnieszka Hurnik poinformowała, że finanse zarezerwowane na organizację dużych imprez takich jak Dni Dobrodzienia oraz Źródło, dożynki gminne i Dobrodzień Classic Festival w kwocie 131.115,00 zł zostały przeznaczone na cele inwestycyjne wynikające z trwającego remontu obejścia Domu Kultury. Opłacono odwodnienie budynku w kwocie 76.000,00 zł.

Pozostałą kwotę oraz kwotę zaoszczędzoną na braku prowadzonych stałych zajęć przeznaczono na zapłatę I części realizacji projektu architektonicznego dotyczącego remontu całej reszty budynku Domu Kultury. Kwota zaoszczędzona na zajęciach sekcji kulturalnych to 21.960,00 zł.

W ciągu całego roku pozostałe oszczędności wynikające z pracy w warunkach pandemicznych zostały przeznaczone min.: 5.400,00 zł należało dołożyć do opłat za CO, których ceny wzrosły; kwotę 22.000,00 zł należało dołożyć do opłat za zakup energii elektrycznej i kwotę 1.115,00 zł na zakup wody.

Wszystkie przesunięcia budżetowe wprowadzone są Decyzją Dyrektora DOKiS w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2020.

Dyrektor DOKiS na bieżąco udzielała odpowiedzi radnym na zadawane pytania.

 • Radny Robert Kobus zaproponował zainstalowanie na pływalni terminalu płatniczego – dyrektor poinformowała, że zaczeka za zakończenie pandemii.

  Radny poinformował, że przejrzał oferty związane z wykonaniem remontu budynku Krytej Pływalni i uważa, że kwota 73 000,00 zł jest odpowiednia do zakresu prac.

 • Przewodniczący Komisji poruszył sprawę dokonywania przesunięć pomiędzy działami w budżecie domu kultury przez panią dyrektor, która posiada budżet w wysokości 1 700 000,00 zł, dosyć łatwo może w nim dokonywać zmian i przenosić wydatki na sekcje , remonty i wydatki stałe, gdy w budżecie gminy są 2 000.000,00 zł na inwestycje to każda zmiana jest dyskutowana i wymagana jest pozytywna decyzja Rady.

 • Dyrektor A. Hurnik wyjaśniła, że jako dyrektor samorządowej jednostki kultury posiada taką możliwość. Wyjaśniła, że nie przesunęła sama środków tylko po uzgodnieniu z Burmistrzem, była to dotacja przedmiotowa i została przekierowana z Dni Dobrodzienia na remont z odwodnieniem budynku DOKiS.

 • Radny Robert Kobus zaproponował, by dyrektor DOKiS przedstawiła co trzeba zrobić w domu kultury i za jaką kwotę.

 • Przewodniczący Komisji przypomniał, że w roku ubiegłym dyrektor przedstawiła taką informację. Poprosił, by Rada Miejska była informowana i miała coś do powiedzenia w przypadku dokonywania przesunięć.

 • Dyrektor A. Hurnik wyjaśniła, że zwykle tak jest przy dużych remontach czy jak potrzebny jest wkład własny. Środki te przesunięto w rym roku, gdyż nie odbyły się większe imprezy.

 • Burmistrz potwierdził, że były takie ustalenia. Była mowa o schodach, że bierzemy to na siebie. Projekt się kończył i były ustalenia, by zmniejszyć wydatki po stronie budżetu gminy.

 • Radny Jacek Skibe zapytał czy w przypadku jeżeli nie odbędą się Dni Dobrodzienia środki będą przeznaczone na remont. Zapytał ile potrzeba jeszcze środków, by zamknąć koszty łącznie z korytarzami, gdyż jeżeli Rada nie będzie znała kosztów to trudno zabezpieczyć środki w budżecie.

  Dyrektor A. Hurnik poinformowała, że łączy się to z zakończeniem projektu, umowa jest dwuczęściowa. Informacje będzie posiadała gdy będą pełne kosztorysy.

 • Dyrektor Hurnik poinformowała, jakie muszą być jeszcze wykonane prace.

 • Radny Jacek Skibe zapytał czy remonty toalet wpłyną na termin oddania sali - dyrektor Hurnik wyjaśniła, że zakończono drugi przetarg na wentylację, ale nie został wybrany wykonawca.

 • Przewodniczący Komisji zaproponował, by zweryfikować koszty dotyczące wyposażenia i remontu. Poruszył sprawę kosztów nagłośnienia sali, by radni byli świadomi wydatków na kolejne lata (dom kultury, sala kinowa, sala widowiskowa).

 • Przewodniczący Komisji przedstawił treść odpowiedzi na wniosek w sprawie utworzenia zakładki na stronie internetowej urzędu, na której znajdują się niezbędne informacje o Związku Międzygminnym Czysty Region z której wynika, że wszelkie informacje przekazywane przez Związek umieszczane są na bieżąco w zakładce poświęconej odpadom komunalnym. W celu poprawy dostępności, podstronę umiejscowiono na stronie głównej serwisu www.dobrodzien.pl, zmodyfikowano także jej nazwę na ODPADY – CZYSTY REGION.

 • Radny Joachim Wloczyk podziękował Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za wsparcie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dla różnego rodzaju kształcenia za przekonanie rady Powiatu i Zarządu Powiatu Oleskiego.

  Zaapelował, by wspólnie mogli włączyć się w kierunki kształcenia w ZS. Ma nadzieję, że nikt nie chce, by w Dobrodzieniu nie było szkoły średniej. Czują się wyizolowani w gminie pomimo współpracy z Gminą Dobrodzień i Domem Kultury.

  Przewodniczący RM zagwarantował, że nie tylko władze gminy ale i radni są za tym i będą dbali, by szkoła istniała.

  Odniósł się do wypowiedzi radnego odnośnie powstań śląskich i podaniem nazwisk osób, które jego zdaniem są autorytetem.

  Radny Joachim Wloczyk przypomniał, że jest historykiem i odniósł się do kwestii zorganizowania wystawy i murali oraz pisanie do IPN czy instytutu przynosi efekty nie zawsze takie jakby się chciało. Dane są w archiwach i dlatego wskazał p. Respondka.

  Radny stwierdził, że dojdzie do zorganizowania wystawy i może okazać się, że mija się z mitologią powstań śląskich. Zajął stanowisko w sprawie wystawy. Uważa, że nie zawsze da się ustalić właściwy przebieg. Przybliżył fakty historyczne powstań śląskich na terenie Gminy Dobrodzień. Stwierdził, że trzeba być bardzo ostrożnym, historycy potrafią rozgraniczyć co było prawdziwe a co było propagandą.

  Radny poinformował, że archiwa dysponują materiałami, tylko czy one są prawdziwe. Uważa, że lepiej pokazać coś co jest prawdziwe.

 • Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że chce w oficjalnym piśmie zwrócić się do IPN lub innej instytucji o potwierdzenie czy na ul. Piastowskiej znajdował się sztab. Wyjaśnił, że nie odważył by się potwierdzać wydarzeń, których sam nie przeżył. Boi się by historycy nie manipulowali faktami w zależności swoich poglądów politycznych. Odnośnie ustawienia tablicy uważa, że trzeba mieć do tego podstawę – pismo IPN lub innej instytucji, która potwierdzi, że był sztab.

 • Radny Joachim Wloczyk uważa, że jeżeli będzie twardy dokument to można sądzić, że tam to było. Nie neguje powstań śląskich, tylko trzeba zachować ostrożność. W przypadku wykładu historycznego uważa, że trzeba być ostrożnym i być zorientowanym jaką on wiedzę posiada.

  Radny zapytał czy w związku z obchodami będą prowadzone prace renowacyjne na wieży ciśnień, który są już bardzo potrzebne.

  Burmistrz poinformował, że złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ale go nie otrzymaliśmy i trzeba zwrócić się do Rady o środki. Chodzi o otoczenie wokół pomnika + płyta. Była zrobiona wycena ale Gmina nie znalazła się na liście i zwróci się o środki finansowe do Rady.

 • Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że Dobrodzień nigdy nie był w centrum wydarzeń historycznych. Uważa, że badań historycznych nie można robić wybiórczo. Sam byłby bardzo ostrożny. Radny przybliżył historię na terenie Gminy Dobrodzień.

 • Radny Radosław Zając uważa, że p. Paweł Mrozek powinien brać udział w konsultacjach historycznych, gdyż posiada bardzo szeroko pojętą wiedzę i wie gdzie należy szukać informacji np. na temat sztabu.

 • Radny Gabriel Kukowka uważa, że może mieć własne poglądy ale jeżeli reprezentuje Radę Miejską to reprezentuje wszystkich mieszkańców i musi bazować na dokumentach, które znajdują się w instytucjach.

 • Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że według jego wiedzy pan Mrozek Paweł zna nazwiska osób, które zginęły 13 maja. Jest człowiekiem wyważonym i ma pogląd bardzo realistyczny. Jeżeli coś otrzymamy z instytucji to będą to strzępki, które pozostały w archiwach.

 • Radna Dorota Maleska nawiązała do wniosku, który został napisany do celów gminy. Kilka działań nie zostało zrealizowanych i trzeba wniosek zrealizować do 27 maja br.

  W dniu 26 marca odbędzie się prelekcja, przedstawiła planowane zadania.

 • Radny Joachim Wloczyk zapytał czy tablice z nazwą miejscowości Szemrowice od strony Makowczyc zostały wymienione.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Promocji
Gabriel Kukowka

PDFProtokół z dnia 15 marca 2021.pdf (1,08MB)