Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 26 kwietnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyło się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 26-04-2021 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 17:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Radosław Zając

11. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej, w Pludrach przy ulicy Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ulicy Głównej.

 7. Wyrażenie zgody na podział działki nr 1352 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1131/68 o powierzchni 0,0536 ha, położonej w Szemrowicach na polepszenie warunków zagospodarowania.

 9. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 13. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowy punkt – zaopiniowanie wniosku w sprawie określenia czynszu dzierżawnego pod ogródek piwny na płycie rynku. ( punkt 10 porządku posiedzenia)

Projekt porządku posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 2.

Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego:

 • ……………………………. – 1 osoba zamiana POZYTYWNIE

Głosowanie w sprawie wniosku pani …………………………...

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ………………………... - NEGATYWNIE

Głosowanie w sprawie wniosku pani ……………………...

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Radosław Zając, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ………………………... - POZYTYWNIE

Głosowanie w sprawie wniosku pani ……………………….

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ………………………... - z uwagi na rezygnację z przydzielonego mieszkania propozycja pozostawienia na liście oczekujących.

Głosowanie w sprawie wniosku pana ……………………….

Wyniki imienne:

ZA(8):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Piotr Kapela

PRZECIW(2):

Jacek Skibe, Krzysztof Bula

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 3.

Propozycje zasiedlań wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego:

 • ………………...– propozycja: Dobrodzień, ul. Oleska 1a/27, powierzchnia ogółem 28,76m2

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia pani …………………….

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • …………………...– zamiana – propozycja: Błachów, ul. Opolska 25/8, powierzchnia ogółem 28,47m2

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia pani ……………………….

Wyniki imienne:

ZA(10):

Piotr Kapela, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji poinformował, że pani ………………...złoży wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na …………………….. (parter). Jest to osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, porusza się na wózku inwalidzkim. Mieszka z mężem oraz pełnoletnim synem, który uczęszcza do szkoły w Dobrodzieniu. W obecnym mieszkaniu jest możliwość wykonania z drzwi balkonowych zjazdu na wózek, brak jest jednak centralnego ogrzewania. Pani ……………. przez wiele lat udzielała się w stowarzyszeniu, doprowadziła do wyremontowania starej szkoły w Pludrach.

Poprosił o opinię czy komisja wyrazi zgodę na zamianę.

Radny Radosław Zając zapytał czy technicznie jest to do wykonania. Stwierdził, że jeżeli są szersze drzwi to nie trzeba będzie atestu, jest możliwość montażu rampy. Widać, że osoba jest zorientowana w temacie dostosowania lokalu dla osoby niepełnosprawnej.

Radny Damian Karpinski uważa, że jeżeli jest taka możliwość to należy przyjrzeć się tematowi i podjąć decyzję.

Radny Jacek Skibe uważa, że w obecnym mieszkaniu można by zamontować szersze drzwi, nawet jeżeli ta osoba nie otrzyma tego lokalu to będzie on dla starszej osoby.

Przewodniczący RM zapytał czy ktoś jest przeciw takiemu rozwiązaniu. Ponieważ nikt się nie zgłosił, Przewodniczący Rady poinformował, że wstępnie akceptują takie rozwiązanie tzn. zamianę mieszkania.

Burmistrz zwrócił się z zapytaniem czy ta dzisiejsza zgoda oznacza, że jak wpłynie wniosek i będą spełnione warunki, czy można przystąpić do rozpoczęcia procedury.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że jeżeli dokumenty będą spełniały wszystkie wymogi Komisja powróci do tematu.

Punkt 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego " Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.

Przystępując do Związku Gmina wyraziła chęć przystąpienia i przyjęła Statut Związku.

Okazało się, że ten zapis musi być ujęty w uchwale, że Gmina Dobrodzień przyjmuje Statut Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść projektu uchwały po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego " Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść projektu uchwały po czym poddał go głosowaniu

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Radosław Zając, Damian Karpinski, Robert Kobus, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 6.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej, w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ul. Głównej.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść projektu uchwały po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej, w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ul. Głównej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7.

Wyrażenie zgody na podział działki nr 1352 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Dobrodzieniu.

Radny Radosław Zając zaproponował rozeznanie tematu. Działki przy ul. Pocztowej 4 należy wydzielić i sprzedać. Natomiast odnośnie działki przy ul. Pocztowej 2 należy wystąpić do mieszkańców tego budynku czy są zainteresowani wykupem.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 1352 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Wnioskodawca ponosi koszty za podział działki.

Należy wystąpić z zapytaniem do mieszkańców budynku położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Pocztowej 2 czy są zainteresowani wykupem pozostałej działki.

Głosowanie w sprawie wyrażenie zgody na podział działki nr 1352 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Robert Kobus, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 8.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1131/68 o powierzchni 0,0536 ha, położonej w Szemrowicach na polepszenie warunków zagospodarowania.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 1131/68 o powierzchni 0,0536 ha, położonej w Szemrowicach na polepszenie warunków zagospodarowania zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 14 000,00 zł netto.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1131/68 o powierzchni 0,0536 ha, położonej w Szemrowicach na polepszenie warunków zagospodarowania.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 9.

Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że w budynku położonym w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze 18 jest 18 najemców lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień. Na pismo w sprawie zainteresowania wykupem lokali odpowiedzi udzieliło 8 zainteresowanych rodzin. Nie wszyscy udzielili odpowiedzi na pismo.

Radny Gabriel Kukowka zapytał jaka jest korzyść dla gminy w przypadku zawiązania się wspólnoty.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w przypadku gdy budynek zostanie ocieplony, wyremontowane zostanie poddasze, gdzie są mieszkania, wymienione zostaną drzwi powstaną oszczędności w kosztach, zwiększy się wartość budynku.

Radny Gabriel Kukowka zauważył, że zainteresowanych jest 8 rodzin, ale może się zmniejszyć liczba chętnych, gdyż to była tylko deklaracja.

Przypomniał, że w bloku przy ul. Solnej zawiązała się Wspólnota mieszkaniowa i gmina jako udziałowiec musi się dokładać.

Przewodniczący Komisji przytoczył przykład budynku położonego w Pludrach przy ul. Leśnej 2a, gdzie gdyby nie wspólnota to nic nie byłoby zrobione, a wymieniono już pokrycie dachowe.

Odnośnie budynku przy ul. Os. Robotnicze 18 stwierdził, że za jakiś czas będzie wymiana dachu i malowanie. Przypomniał, że w niektórych blokach mieszkania są pojedynczo sprzedawane.

Radny Kukowka stwierdził, że środki na remont musi wygospodarować gmina a nie jak powiedział radny wspólnota mieszkaniowa bo to gmina dokłada środki.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w budynku przy ul. Leśnej 2a powstała wspólnota i nie ma negatywnych informacji. Uważa, że inaczej się dba o swój budynek czy mieszkanie a inaczej jak się je wynajmuje.

Radny Kukowka stwierdził, że 8 osób zadeklarowało chęć wykupu lokalu mieszkalnego, to za 10 lokali będzie musiała płacić gmina i to nie jest dobry interes dla gminy.

Uważa, że w przypadku zainteresowania wykupem 16 rodzin można by rozmawiać na ten temat. Uważa, że są to ogromne koszty dla gminy i ZGKiM, który będzie musiał dokładać w skali 8 : 10.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że ZGKiM nie posiada środków na remonty bieżące lokali mieszkalnych.

Radny Kukowka zaproponował dokonanie analizy procesu przyjmowania lokali mieszkalnych przez gminę przy tworzeniu wspólnoty. Jak długo sprzedawano lokale i ile dokładano środków.

Przewodniczący Rady zaproponował, by sprawdzić jak została spisana umowa ze wspólnotą mieszkaniową odnośnie remontów. Czy zgodnie z ustawą jest zapis, że 40% finansuje Wspólnota a 60% gmina, oraz czy przy wykupie był brany pod uwagę udział w przylegającym gruncie.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że lepiej sprzedać wszystkie lokale z dużą bonifikatą i wtenczas będą dbali o budynek i lokale.

Burmistrz uważa, że lokatorzy winni być świadomi, że po wykupie lokalu i zawiązaniu się Wspólnoty wzrosną stawki czynszu w związku z funduszem remontowym.

Obecnie jest ustalony czynsz i nie odbija się to na dochodach, a gminy nie stać na przeprowadzanie remontów.

Zaproponował, by dokonać analizy dochodów i wydatków w działających już Wspólnotach mieszkaniowych, jakie koszty ponosi urząd a jaki Wspólnota.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że przykładem działalności Wspólnoty jest budynek położony w pludrach przy ul. Leśnej 2a, gdzie wymieniony został dach i rynny. Wspólnota przymierza się do ocieplenia budynku, gdzie w warunkach zarządzania przez Gminę nie byłoby to możliwe z braku środków.

Zastępca Burmistrza przychylił się do propozycji przygotowania analizy kosztów i wydatków w działających wspólnotach poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz przez gminę w lokalach z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, administrowanych przez wspólnotę i gminę Dobrodzień w działających już wspólnotach mieszkaniowych w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8 – ul. Solna.

Przewodniczący RM zapytał dlaczego ten punkt został wprowadzony na porządku dzisiejszej komisji.

Zastępca Burmistrz przypomniał, że na posiedzeniu Komisji dyskusja zakończyła się wnioskiem radnego w zakresie wystąpienia z pismem do mieszkańców zamieszkujących budynek w Pludrach przy ul. Osiedle Robotnicze 18 w temacie zainteresowania wykupem swojego lokalu mieszkalnego.

Stanowisko komisji było, że jeżeli 60% lokatorów będzie zainteresowane wykupem to komisja przychyli się do wniosku.

Burmistrz wyjaśnił, że nie jest negatywnie nastawiony, ale chciałby mieć jasną sytuację dotyczącą sprzedaży lokali.

Wyjaśnił, że Wspólnota określa stawkę, gmina nie dopłaca, a za lokal gminy czynsz płaci taki jak ustalono. Gmina dopłaca do Wspólnoty do wysokości czynszu zarządzonego przez Wspólnotę.

Gmina posiada udziały we Wspólnocie mieszkaniowej.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Pludrach, przy ul. Osiedle Robotnicze 18 zaproponowała, by w przypadku zainteresowania większości mieszkańców wykupem przychylić się do wniosku i zaopiniować go pozytywnie.

Na posiedzeniu Komisji, która odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. po zapoznaniu się z analizą dochodów i wydatków w działających już wspólnotach w Pludrach przy ul. Leśnej 2a oraz w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 8 – ul. Solna, radni powrócą do tego tematu.

Punkt 10.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie określenia czynszu dzierżawnego pod ogródek piwny na płycie rynku.

Burmistrz przypomniał, że w ubiegłym roku ze względu na panującą pandemię określono symboliczną stawkę 1,00 zł/m2 , by ożywić funkcjonowanie oraz by plac rynku nie pozostał pusty. W dalszym ciągu żyje się w wielkiej nieświadomości, uważa, że każda pomoc jaką można udzielić jest sensowna. Brak jest chętnych, by utrzymać ogródek piwny.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia czynszu dzierżawnego pod ogródek piwny na płycie rynku zaproponowała kwotę z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 75,00 zł netto/ miesięcznie.

Dzierżawa nastąpi od momentu ustalenia daty przez Rząd RP na otwarcie kawiarni, restauracji, ogródków piwnych do dnia 30 września 2021 roku.

Głosowanie w sprawie określenie czynszu dzierżawnego pod ogródek piwny na płycie rynku.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Jacek Skibe, Robert Kobus, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 11.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

Zwiększono plan dochodów o otrzymane zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych tj.:

- rozliczenie transportu zbiorowego przez ZGKiM 738,29 (dz. 600),

- wpłaty podatku Vat należnego z 2020r. i wpływ nadpłaty polisy ubezpieczeniowej 1.100,00 (dz. 750),

- zwrot dotacji po kontroli przez Przedszkole Promyk 409,00 zł oraz wpływy rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez NSP w Bzinicy Starej 4.000,00 zł (dz. 801),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez DOKiS 4.513,75 (dz. 851),

- rozliczenie dopłat do odbioru ścieków przez ZGKiM 14.733,70 (dz. 900),

- zwrot z tytułu korekty faktury za energię z 2020r. 138,03 (dz. 921),

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez KS Start 3.412,84 (dz. 926).

Wprowadzono otrzymane odszkodowania z tytułu:

- szkody powstałej w remizie w Główczycach 3.736,85 zł (zwiększono plan wydatków na remonty w rozdz. 75412 (OSP),

- uszkodzonej latarni 1.620,45 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tyt.:

- kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków 600,00 zł (dz. 756),

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.200,00 zł (dz. 756),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego 680,00 zł i wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania składek 171,00 zł (750),

- sprzedaży gruntów pod inwestycje o 865.000,00 zł (dz. 700),

- dotacji z tytułu poniesionych w 2020r. wydatków na rewitalizację 32.797,77 zł (dz. 900).

Wprowadzono otrzymaną darowiznę na wykonanie kastracji kotów w kwocie 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na ten cel (dz. 900).

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Myślina”. Do budżetu wprowadzono wkład własny do tego projektu w wysokości 271.844,00 zł oraz środki na zakup wyposażenia do klubu w wysokości 26.000,00 (również wkład własny).

Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o 865.000,00 zł tj. o wprowadzone ponadplanowe środki z tyt. sprzedaży gruntu.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 335.729,17 zł i środki na udzielenie pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na:

- utrzymanie dróg gminnych o 50.000,00 zł,

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST o 5.000,00 zł.

Wprowadzono wydatek inwestycyjny w kwocie 9.840,00 zł na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wodociągowego w Dobrodzieniu.

Wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 90095, 92109, 92195, 92695).

Skarbnik Gminy na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania radnych.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść projektu uchwały po czym poddał go głosowaniu

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 12.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść projektu uchwały po czym poddał go głosowaniu

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Robert Kobus, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 13.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 14.

W sprawach różnych:

 1. Radny Gabriel Kukowka zapytał czy jest pomysł jak zagospodarować środki ze sprzedaży gruntu za obwodnicą.

  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy odnośnie strefy inwestycyjnej koło ronda prowadzone są rozmowy z inwestorem . Inwestycja polega na rozbudowie kanalizacji, wodociągu. W Błachowie sieć wodociągowa kończy się przed rondem. Wodociąg jest zakończony z drugiej strony. W celu zagospodarowania terenu rozważane jest połączenie tych dwóch sieci.

  Ostatnio przystąpiono do zagospodarowania planu miejscowości Błachów i stworzenie kolejnej strefy inwestycyjnej.

 2. Przewodniczący Komisji wnioskował o usunięcie rosnącego na słupie bluszczu ( skrzyżowanie ul. Os. Robotnicze z ul. Leśną), który zasłania widoczność poruszającym się tam pojazdom;

 • Na pytanie odnośnie powstania nadajnika sieci Orange w Pludrach, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zostało wydane pozwolenie na budowę;

 • na pytanie czy odbył się przetarg na budowę remizy w Pludrach, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest już przygotowany i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony.

 1. Przewodniczący RM zapytał jak przedstawia się sprawa sprzedaży gruntów w Pludrach – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie odbyły się jeszcze rozmowy w tej sprawie.

 2. Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma:

 • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sprawie niezbędnych inwestycji w infrastrukturze sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 roku. Istotne jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości około 150m ( Osiedle Wieczorka ul. Ogrodowa) celem poprawy parametrów dostarczanej wody dla mieszkańców osiedla pomiędzy ulicami Jodłową i ul. Dzierży;

 • Pana Bogdana Pruskiego – sołtysa sołectwa Kolejka w sprawie wymiany dzwonu ostrzegawczego we wsi Kolejka;

 • Pana Andrzeja Konika w sprawie przedstawienia harmonogramu dróg, które w najbliższym czasie będą ujęte w wykazie inwestycji gminy.

 1. Burmistrz poinformował, że w dniu 9 marca br. otrzymał pismo Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy. Koszt samochodu to kwota 57 500,00 zł do podziału dla wszystkich samorządów w powiecie. Zapytał czy radni chcą przekazać środki.

  Przewodniczący Komisji poinformował, że do radnego Rajmunda Lichoty zwrócił się dzielnicowy w sprawie dofinansowania zakupu samochodu terenowego z napędem na 4 koła. Radni poprosili dzielnicowego o wystąpienie z wnioskiem do Komendy Powiatowej Policji.

Burmistrz przypomniał, że była taka tradycja, że gminy dofinansowywały zakup samochodu. Komendant informował o zakupie samochodu nieoznakowanego z napędem na 4 koła, by można było dojechać w miejsca, gdzie nie może dotrzeć samochód osobowy.

Stwierdził, że raczej nie ma szans, by samochód ten trafił do Dobrodzienia.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że chodzi o ten sam samochód.

Zaproponowano, by kwotę w wysokości 7 000,00 zł wprowadzić do propozycji zmian do budżetu.

 1. Burmistrz poinformował, że w Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 47 istnieje konieczność stworzenia sali sensorycznej, gdyż lekcje odbywają się w zwykłej sali. Do szkoły uczęszczają dzieci z orzeczeniem o autyzmie + opóźnienie.

  Burmistrz próbował zwracać się o pomoc finansową do posłów, Ministerstwa.

  Koszt szacunkowy to kwota około 40 000,00 zł+ VAT oraz wyposażenie to koszt około 16 000,00 zł ( 2-3 boksy, materace, gry) to koszt ogółem 60 – 65 000,00 zł.

  Burmistrz wyjaśnił, że szkoła nie posiada środków, gdyż chce realizować remont toalet.

  Jest problem znalezienia obsady dla tych dzieci. Rodzice wyrazili chęć, by dzieci chodziły do tej szkoły. Realizacja zadania nastąpiłaby w okresie wakacyjnym, i wykona je ekipa, która wyremontuje toalety.

  Radny Gabriel Kukowka poinformował, że dwa lata temu rozmawiał z dyrektor ZEASiP, jest to problem aktualny. Zaproponował, by rozmawiać z rodzicami czy nie dowozili by dzieci do innych szkół.

  Radny Radosław Zając uważa, że za 60 000,00 zł nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania. Proponuje przeznaczyć większą kwotę.

  Burmistrz wyjaśnił, że posiada wycenę firmy, która wykona remont toalet i ma nadzieję, że w kwocie 65 000,00 zł zrealizuje to zadanie.

  Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest za przeznaczeniem środków i zwrócił uwagę, by materiały były dobrej jakości.

  Na stwierdzenie radnego Tomasza Miazgi, że w tej szkole odbywają się lekcje klas 1 – 4, za dwa lata dzieci pójdą do innej szkoły, Burmistrz wyjaśnił, że te dzieci nigdy nie przejdą do innej szkoły, będą się kształciły w niej do 20 roku życia.

  Radny zapytał o wnioski po przeglądzie placu zabaw oraz czy kadra w szkole jest odpowiednio przygotowana.

  Burmistrz uważa, że lepiej byłoby, by dziewczynki uczęszczały do tej szkoły. Nauczyciele nie bieżąco się kształcą, sprowadzono instruktorkę z Krakowa, by przyuczyła nauczycieli do pracy z dziewczynkami.

  Odnośnie przeglądu placów zabaw Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że po przeglądzie część prac zlecono ZGKiM, zgłoszono także pewne zastrzeżenia. Jutro odbędzie się spotkanie i ustalenie harmonogramu usuwania usterek.

 2. Radny Jacek Skibe wnioskował, by w parku jordanowskim zmienić znak „ Zakaz wyprowadzania psów” na znak „ Zakaz wprowadzania psów”.

  Radny zapytał co wiadomo w sprawie ujęcia wody i studni głębinowej

  Burmistrz wyjaśnił, że w parku jest znak zakaz i jest piesek przekreślony.

  Odnośnie ujęcia wody jest wprowadzona zmiana do budżetu.

 3. Odnośnie zapytania radnego Rafała Chwalczyka w sprawie przetargu na świetlicę w Myślinie, Burmistrz wyjaśnił, że najpierw odbył się przetarg na remizę, później na remonty cząstkowe dróg i w następnej kolejności odbędzie się przetarg na Myślinę ( w maju będzie już ogłoszony).

 4. Radny Tomasz Miazga zapytał kiedy odbędzie się remont studzienek na ul. Oleskiej i ulicy
  E. Stein.

  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że odnośnie studzienki na ul. Oleskiej zostało wysłane zlecenie na nową studzienkę. Odnośnie studzienki przy ul. E.Stein – droga jest na gwarancji i została wysłana informacja o dokonaniu naprawy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 26 kwietnia 2021.pdf (926,29KB)