Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień.

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip  – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip  – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU;

ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip  – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;

Załącznik nr 4 do SWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 5 do SWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 6 do SWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 7 do SWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

PDFZałącznik nr 8 do SWZ.pdf – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dot. części nr 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 9 do SWZ.pdf – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dot. części nr 2 zamówienia)

 Załącznik nr 10 do SWZ https://bip.dobrodzien.pl/3972/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-remont-czastkowy-nawierzchni-bitumicznych-i-tluczniowych-na-drogach-gminnych-gminy-dobrodzien.html

 

Załącznik nr 11 do SWZ ocds-148610-6bfa5bed-a268-11eb-911f-9ad5f74c2a25

 

         ZIPZmiana treści SWZ.zip
         ZIPZałącznik nr 1 do SWZ (zmodyfikowany).zip
         ZIPZałącznik nr 2 do SWZ (zmodyfikowany).zip
         ZIPZałącznik nr 3 do SWZ (zmodyfikowany).zip

         Załącznik nr 11 do SWZ 41edd5f4-7b7b-45d1-af7d-8e4c8a87deae

 

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

ZIPZmiana treści SWZ.zip
 

 

PDFINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf

PDFINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf

 

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip