Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 19.04.2021r.

ORG. 0012.13.2021

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 15-tej.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień położonych w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej, w Pludrach przy ulicy Leśnej 2a oraz w Bzinicy Starej przy ulicy Głównej.

 7. Wyrażenie zgody na podział działki nr 1352 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1131/68 o powierzchni 0,0536 ha, położonej w Szemrowicach na polepszenie warunków zagospodarowania.

 9. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień, położonych w Pludrach, przy ulicy Osiedle Robotnicze 18.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 13. Sprawy różne.

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy, celem uzyskania zwolnienia na czas trwania posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip