Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.50.2021

ZARZĄDZENIE NR S.0050.50.2021
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr S.0050.14.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1775 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje: 

§ 1

W  Zarządzeniu Nr S.0050.14.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego wprowadzane są następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

1) Waldemar KRAFCZYK - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Ewa KALISZ - Koordynator Gminny, członek Gminnego Biura Spisowego,

3) Marzena KUROWSKA – członek Gminnego Biura Spisowego

4) Kornelia BRYŚ – członek Gminnego Biura Spisowego

5) Piotr WIĘDŁOCHA – członek Gminnego Biura Spisowego.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZrządzenie Nr S.0050.50.2021.pdf