Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVII/258/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/349/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVII 258 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVII/258/2021 w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu. (16:32)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Dorota Maleska, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):