Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 04.03.2021 r.

GK.6220.1.32.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. ), zawiadamiam, że w dniu 04.03.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie istniejącej instalacji do konserwacji nawierzchni kolejowej drewnianej o ciąg technologiczny odzysku zużytych podkładów kolejowych zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18”,

 

Zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Termin odwołania od decyzji rozpoczyna się odpowiednio po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia w BIP.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDF04.03.2021 r. Zawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (154,17KB)