Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.108.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.108.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), oraz Zarządzenia Burmistrza nr 04/2009 z dnia 2 stycznia 2009r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:

  1. Waldemar Krafczyk - Przewodniczący Komisji

  2. Michał Tul - Członek Komisji

  3. Gabriela Gaś - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nowo zatrudnionego pracownika na stanowisko podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2020.pdf (196,87KB)