Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1057 Z PÓŹN. ZM.)

 1. Rodzaj zadania:

 1. Promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zm.).
  W terminie do dnia 18.02.2021 r. do konkursu wpłynęła 1 oferta. Do procedury konkursowej zakwalifikowała się 1 oferta.
  1) Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w DobrodzieniuPomoc społeczna, promocji i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług całodobowych; na terenie gminy Dobrodzień – 143.000,00 zł.

 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
  1) W terminie do dnia 18.02.2021 r. do konkursu wpłynęły 3 oferty. Do procedury konkursowej zakwalifikowały się 3 oferty: Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
  a) organizacja sportu piłki nożnej na terenie miejskim – 78.000,00 zł.
  b) organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim – 41.000,00 zł.
  c) utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego – 32.000,00 zł.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2021.pdf (185,65KB)