Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 18.02.2021r.

ORG. 0012.12.2021

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 15-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021.

  2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

  3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

  4. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach.

  5. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej.

  6. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 2610/2 o powierzchni 0,3022 ha położonej w Dobrodzieniu.

  7. Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach.

  8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  10. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf