Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXVI/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 15 kwietnia 2021 roku likwiduje się gminną jednostkę budżetową – Gminny Żłobek w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 64, zwaną dalej Żłobkiem.
2. Ustala się terminy:
1) rozpoczęcia likwidacji na dzień 1 kwietnia 2021 roku;
2) zakończenia likwidacji na dzień 15 kwietnia 2021 roku.
§ 2. Mienie likwidowanego Żłobka przejmie Gminny Żłobek " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17a.
§ 3. Dokumentację likwidowanego Żłobka przejmie Gminny Żłobek " Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17 a.
§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanego Żłobka przejmie Gmina Dobrodzień.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXVI 240 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXVI/240/2021 w sprawie likwidacji Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.
Wyniki imienne:
ZA(15):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Sara Pruska, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Piotr Kapela
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):