Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.14.2021

ZARZĄDZENIE NR S.0050.14.2021

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 22 stycznia 2021r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 

Na podstawie art. 33 ust.3 i art. 34 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznacza się Waldemara KRAFCZYK na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego i czyni odpowiedzialnym za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego.

§2.

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.

§3.

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

1) Waldemar KRAFCZYK - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Marzena KUROWSKA - Koordynator Gminny, członek Gminnego Biura Spisowego,

3) Ewa KALISZ – członek Gminnego Biura Spisowego

4) Kornelia BRYŚ – członek Gminnego Biura Spisowego

5) Piotr WIĘDŁOCHA – członek Gminnego Biura Spisowego

§4.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.

§5.

Siedzibą biura jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu, PL. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2021.pdf (294,62KB)