Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2021


Zarządzenie Nr S.0050.133.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanej, położonej w Błachowie stanowiących własność Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.129.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.128.2021

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej


Zarządzenie Nr S.0050.123.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego i szkolenia przeciwpożarowego


Zarządzenie Nr S.0050.122.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.115.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości


Zarządzenie Nr S.0050.114.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.113.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr S.0050.214.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych


Zarządzenie Nr S.0050.98.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania przedstawiciela pracowników ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.95.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.92.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr S.0050.90.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z powodu upałów


Zarządzenie Nr S.0050.88.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.87.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika samorządowego


Zarządzenie Nr S.0050.83.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.82.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia Nr S.0050.110.2020 z dnia 21 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów


Zarządzenie Nr S.0050.81.2021

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 110/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania


Zarządzenie Nr S.0050.80.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Zarządzenie Nr S.0050.77.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.76.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.75.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.71.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.67.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.65.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.64.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021r. i 25 grudnia 2021r.


Zarządzenie Nr S.0050.63.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 65000 złotych i nie przekracza kwoty 130000 złotych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.61.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2021 roku sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.55.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.52.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 roku


Zarządzenie Nr S.0050.50.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr S.0050.14.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego


Zarządzenie Nr S.0050.47.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.46.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.45.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia S.0050.217.2020 z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.198.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.44.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.216.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.197.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.212.2019 w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.43.2021

Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.35.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.33.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2021 rok


Zarządzenie Nr S.0050.32.2021

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2021


Zarządzenie Nr S.0050.31.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.28.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.27.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.24.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na 2021 rok


Zarządzenie Nr S.0050.23.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia „Prezentu powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień, jego zawartości i zasad przyznawania


Zarządzenie Nr S.0050.21.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2021 roku na terenie Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.20.2021

Burmistrza Dobrodzienia  z dnia  29 stycznia  2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej


Zarządzenie Nr S.0050.17.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.16.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu oraz określenie regulaminu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr S.0050.14.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego


Zarządzenie Nr S.0050.10.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2021 roku. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Zarządzenie Nr S.0050.4.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendiów Sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym


Zarządzenie Nr S.0050.3.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Dobrodzieniu dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.