Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2021


Zarządzenie Nr S.0050.63.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 65000 złotych i nie przekracza kwoty 130000 złotych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.55.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.52.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2021 roku


Zarządzenie Nr S.0050.50.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr S.0050.14.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego


Zarządzenie Nr S.0050.47.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.46.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.43.2021

Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.35.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.33.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2021 rok


Zarządzenie Nr S.0050.32.2021

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2021


Zarządzenie Nr S.0050.31.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.28.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.27.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.24.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na 2021 rok


Zarządzenie Nr S.0050.23.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia „Prezentu powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień, jego zawartości i zasad przyznawania


Zarządzenie Nr S.0050.21.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2021 roku na terenie Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.20.2021

Burmistrza Dobrodzienia  z dnia  29 stycznia  2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej


Zarządzenie Nr S.0050.17.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.16.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu oraz określenie regulaminu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr S.0050.14.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego


Zarządzenie Nr S.0050.10.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2021 roku. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Zarządzenie Nr S.0050.4.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendiów Sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym


Zarządzenie Nr S.0050.3.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Dobrodzieniu dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.